GGZ Ecademy ontwikkelt e-learningmodule Omgaan met geneesmiddelen

De GGZ Ecademy werkt op dit moment, samen met TinQwise, hard aan de nieuwe e-learningmodule Omgaan met geneesmiddelen. De inhoudelijk e expertise wordt geleverd door de redactieraad die door de GGZ Ecademy is samengesteld uit specialisten uit de GGZ.

De module wordt ontwikkeld voor hulpverleners in de GGZ instellingen zonder medische achtergrond die in de dagelijkse praktijk werken met cliënten. Dit zijn bijvoorbeeld woonbegeleiders, persoonlijk begeleiders of agogen met een SPW of SPH achtergrond. De cursisten hebben geen of weinig voorkennis over geneesmiddelen. De module wordt geschreven op MBO-3 niveau.

Met deze module krijgt de cursist een theoretische basis die nodig is om op adequate wijze om te gaan met geneesmiddelen. Na het doorlopen van de e-learningmodule weet de cursist hoe de geneesmiddelen worden aangeleverd, welke veel voorkomende groepen geneesmiddelen er zijn en wat het effect is van het geneesmiddel op het lichaam en van het lichaam op het geneesmiddel. Verder leert de cursist welke toedieningsvormen er zijn en waar begeleiders op moeten letten om veilig en verantwoord om te kunnen gaan met geneesmiddelen.

De informatie wordt via interactieve casussen en theorie aan de cursist aangeboden. De cursist kan aan het einde van de module de opgedane kennis testen door een toets te maken. De module heeft een doorlooptijd van 2 uur.

De verwachting is dat deze nieuwe e-learningmodule begin 2014 beschikbaar komt. De GGZ Ecademy levert hiermee een module waar veel GGZ instellingen behoefte aan hebben en die in veel gevallen direct opgenomen zal worden in het opleidingsaanbod van de leden.

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap