GGZ Ecademy zet volgende stap

GGZ Ecademy als coöperatie van start met eerste Algemene vergadering

GGZ Ecademy is eind 2013 overgegaan van project naar een coöperatieve vereniging. Op 5 februari jl. is de Algemene Vergadering van GGZ Ecademy Coöperatie U.A. voor de eerste keer bij elkaar geweest. Tijdens deze vergadering zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd: Annet Kunz (HVO-Querido) en Herman Geerdink (Victas).

Aftredend voorzitter Paul Westmeijer en de nieuwe bestuursleden Annet Kunz en Herman Geerdink.

Paul Westmeijer, bestuurder en een van de oprichters van GGZ Ecademy, heeft een nieuwe baan bij Philadelphia Zorg en heeft daarom zijn bestuurszetel beschikbaar gesteld. Tijdens de Algemene vergadering memoreerde medeoprichter Ad Bus welke enorme betekenis Paul heeft gehad voor het ontstaan en de uitbouw van GGZ Ecademy. Met de woorden “We zullen zijn enthousiasme, humor, commercieel inzicht en kundige leiding van onze bijeenkomsten gaan missen” eindigde Ad zijn toespraak.

Naast de nieuwe bestuursleden bestaat het bestuur  van GGZ Ecademy uit Dorian Kemperman (Parnassia Groep), Kees Spitters (GGzE) en voorzitter Ad Bus (GGZ Drenthe).

Kennisdeling

De focus van GGZ Ecademy lag tot nu toe vooral op het ontwikkelen van GGZ-specifieke e-learningmodules. Vanaf dit jaar gaat GGZ Ecademy haar activiteiten uitbreiden om kennisdeling onder de leden te bevorderen. Zo gaat men gebruikersgroepen faciliteren aan de hand van een tiental onderwerpen. Binnen deze gebruikersgroepen wordt kennis gedeeld over het betreffende onderwerp en worden ervaringen m.b.t. de implementatie van leerlijnen en e-learningmodulen uitgewisseld. Dit gebeurt o.a. tijdens bijeenkomsten en in discussiegroepen op LinkedIn.

GGZ Ecademy start dit jaar ook met het organiseren van seminars rondom e-learning. Deze seminars zijn in eerste instantie bedoeld voor  leden van GGZ Ecademy maar er is ook een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor derden. Dit jaar zullen 4 seminars plaatsvinden. Het eerste seminar is op woensdag 12 maart en heeft als titel ‘De mogelijkheden van e-learning in de GGZ’.

Met de organisatie van gebruikersgroepen en de seminars werkt GGZ Ecademy verder aan het delen van kennis rondom e-learning. Daarnaast gaat de ontwikkeling van nieuwe e-learningmodulen verder. Voor dit jaar staan o.a. de volgende modulen op de planning: herziening van de modulen Motiverende gespreksvoering 1 en 2 en de ontwikkeling van module 3 en 4, de module Middelen, de module Infectieziekten en een eerste stap in de ontwikkeling van het leertraject Juridisch. Daarnaast heeft het bestuur afgelopen maand besloten het onderwerp E-health te prioriteren. De bedoeling is dat er dit jaar een module wordt ontwikkeld die ingaat op de competenties die medewerkers nodig hebben bij het inzetten van E-health.

Samen sparren?

Samen maken wij de GGZ branche nog innovatiever. Tijdens onze meetings houden wij iedereen graag op de hoogte van alle activiteiten en resultaten binnen GGZ Ecademy. Bekijk de komende evenementen in onze Agenda en meld je aan.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap