GGZ Ecademy

Partners

GGZ Ecademy werkt zowel op technisch als inhoudelijk gebied met een aantal partners samen. Inmiddels zijn er met deze partners meer dan 220 leerproducten ontwikkeld en maken leden gebruik van een innovatief online leerplatform.

Akwa GGZ

"Akwa GGZ is een kwaliteitsinstituut en werkt samen met patiënten, naasten en professionals aan ontwikkeling en borging van kwaliteit in de ggz. Zodat patiënten de best mogelijke behandeling en zorg krijgen gebaseerd op hun eigen voorkeuren, die van hun naasten én op actuele kennis en kunde. Dat doen ze door het ontwikkelen en beheren van kwaliteitsstandaarden. Ook bieden ze lerende netwerken een veilige, digitale omgeving waar zij uitkomsten van zorg met elkaar kunnen delen."

GGZ Ecademy en Akwa GGZ werken intensief samen om de bekendheid van de kwaliteitsstandaarden GGZ onder professionals, opleidingen en studenten in de ggz te vergroten.

aNewSpring

"Opleiders hebben een platform nodig dat het mogelijk maakt om cursisten sneller te laten leren en beter te laten presteren. Daar ontwikkelen we ons platform voor. Kortom, technologie ontwikkelen die mensen écht helpt met leren."

De technologie van aNewSpring wordt ingezet in het Centraal leerplatform van GGZ Ecademy zodat de leden en hun medewerkers van een innovatief en gebruiksvriendelijk leerplatform gebruik kunnen maken.

Augeo academy

"De Augeo Academy traint professionals om kindermishandeling sneller te kunnen herkennen en aan te pakken. Dit doet Augeo Academy middels een online leeromgeving met beroep specifieke cursussen en e-colleges voor leerkrachten, artsen, verpleegkundigen, medewerkers in de kinderopvang en andere professionals."

GGZ Ecademy en Augeo academy zijn een partnership aangegaan voor ontwikkeling en onderhoud van de e-learning modules Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en Kindcheck.

Capitar IT Group

"Capitar IT Group levert Managed Services met een sterke focus op beveiliging en is ingericht voor proactief beheer en support." 

Het Centraal leerplatform van GGZ Ecademy maakt gebruik van de IAM-diensten van Capitar IT Group.

de Nederlandse ggz

De Nederlandse ggz is de brancheorganisatie voor instellingen in de ggz en verslavingszorg. Bij de Nederlandse ggz zijn ongeveer honderd leden aangesloten, variërend van grote regionale tot kleinere gespecialiseerde zorgaanbieders. Er werken in totaal zo’n 90.000 medewerkers in de ggz die zorg verlenen aan bijna een miljoen patiënten per jaar. De Nederlandse ggz vertegenwoordigt ruim 90% van de zorg en het personeel in de ggz.

De Nederlandse ggz en GGZ Ecademy investeren samen in een leven lang leren en de ggz als aantrekkelijke sector om in te werken.

Develhub

Develhub is hét onafhankelijke platform dat zich richt op het verbinden en professionaliseren van iedereen die zich structureel bezighoudt met leren en ontwikkelen van individuen, teams en organisaties. Iedereen die zich professioneel bezighoudt met leren en ontwikkeling is meer dan welkom.

Samen met het netwerk, waaronder ook GGZ Ecademy en haar leden, brengt én houdt Develhub de kwaliteit van lerend Nederland op een hoog niveau. Zodat we fit for the future blijven en zodat iedereen zich waardevol voelt en daarmee een actieve bijdrage levert aan de samenleving.
 

Digivaardig in de zorg

De landelijke coalitie Digivaardig in de zorg ondersteunt zorgorganisaties bij het verbeteren van digitale vaardigheden van medewerkers door activiteiten, communicatiematerialen en een kennissite met leermiddelen. De coalitie wordt sectoraal, regionaal en landelijk ondersteund, door zowel overheid, werkgevers als werknemers. In de coalitie werkt een grote groep mensen samen om bottom-up een beweging te creëren. De onafhankelijke stichting ECP | Platform voor de Informatie Samenleving beheert de coalitie.

GGZ Ecademy wil samen met Digivaardig in de zorg de digitale vaardigheden in de ggz vergroten, zodat de cliënt nog beter geholpen wordt.

EFP

"Het EFP brengt de kennis en kunde van wetenschappers, professionals en bestuurders binnen het veld van de forensische zorg bij elkaar."

Het EFP heeft in opdracht van KFZ en in samenwerking met GGZ Ecademy de Forensische Leerlijn ontwikkeld.

FWG

FWG Progressional People is het advies- en onderzoeksbureau voor HR in de zorg, gevestigd in Utrecht, met een landelijke en maatschappelijke functie. De organisatie bestaat uit 60 mensen en is vooral bekend van trendonderzoeken in de zorg, van het functiewaarderingssysteem en van de ondersteuning van zorgorganisaties (alle branches) bij transities en organisatieontwikkeling.

FWG Progressional People ondersteunt Zorginspirator (www.zorginspirator.nl) door informatie over functies, toekomstige ontwikkelingen en onderwijs te koppelen en aan te bieden. Door de samenwerking met GGZ Ecademy kan specifiek onderwijs voor de ggz worden geïncorporeerd.

GGZ College

"GGZ College is een initiatief van GGZ Friesland met als doel kennis over de psychiatrie te vergroten. Dit doen ze door een interactief geaccrediteerd college te organiseren met interessante sprekers, prikkelende stellingen en prachtige verhalen."

De uitzendingen zijn geaccrediteerd en gratis te bekijken op de website van het GGZ College en op het Videoplatform van GGZ Ecademy. De registraties worden technisch ondersteund door GGZ Ecademy.

GoodHabitz

"Bij GoodHabitz krijg je toegang tot alle online trainingen. Van Excel tot Gesprekstechnieken en van Commerciële vaardigheden tot Persoonlijke effectiviteit. Je kunt iedere training die je wilt volgen. Altijd en overal."

De e-learningmodules van GoodHabitz zijn een mooie aanvulling op de ggz-specifieke modules die GGZ Ecademy zelf ontwikkelt.

Goudvisie

“Hallo wij zijn Goudvisie!" De expertises van Goudvisie reiken van organisatieadvies en verandermanagement tot aan blended learning en serious gaming. Hoe gevarieerd de expertises en leeroplossingen ook mogen zijn, iedereen in de organisatie wordt blij van één ding: maximale ruimte creëren voor groei en bevlogenheid. Ruimte voor het goud in ieder individu.

Goudvisie ontwikkelt en ontwerpt samen met de leden van GGZ Ecademy leerproducten en is partner bij het innoveren van de leerproducten.

Dit realiseren we met onze partners

  • Nieuwe leerproducten en leerlijnen voor de ggz.
  • Actualiseren van het aanbod.
  • Gratis leerproducten die voor alle ggz-professionals beschikbaar zijn.
  • Onderzoek naar het gebruik van onze leerproducten.
  • Innovatieve trainingsvormen en leermiddelen.
  • Geavanceerde leertechnologie.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap