Wil je jouw kennis inzetten voor GGZ Ecademy?

Denk dan mee over de leerproducten van GGZ Ecademy

Denk mee!

GGZ Ecademy biedt meer dan tweehonderd online leerproducten aan. Deze leerproducten komen allemaal tot stand met experts uit het veld. Zij denken mee over de inhoud en bepalen de leerdoelen. Ook is hun hulp nodig voor het onderhoud van de e-learnings, zodat die up-to-date blijven. Daarnaast raadplegen we mensen in de ggz om te toetsen of onze leerproducten aanslaan bij hun praktijk en hoe we ze nog passender kunnen maken.

Meld je aan

Ben jij expert en wil je samen met collega’s uit andere instellingen in een redactieraad meewerken aan het ontwikkelen van lesmaterialen voor de ggz of wil je meedenken aan het verbeteren van bestaande producten? Meld je aan via het formulier op deze pagina. Wij nemen dan contact op om je aanmelding te bespreken.

Meedenken leerproducten:

  • Max. file size: 50 MB.
  • Met het invullen van mijn persoonsgegevens geef ik toestemming aan GGZ Ecademy voor het verwerken hiervan. Op deze verwerking is onze privacyverklaring van toepassing.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Veelgestelde vragen over redactieraden

Alle materialen die GGZ Ecademy maakt, komen tot stand met de input van experts. Zij vormen de zogeheten redactieraad. Deze redactieraad bestaat uit een team van experts uit verschillende geledingen. Ben jij expert op een bepaald terrein en wil je samen met collega's uit andere instellingen meewerken aan het ontwikkelen van lesmaterialen voor de ggz? Meld je aan door een mail te sturen naar info@ggzecademy.nl ovv Redactieraad.

Eisen

Waar een redactieraadslid aan moet voldoen, verschilt per te ontwikkelen product. Maar in het algemeen zoeken we mensen die:

  • liefde hebben voor hun vak;
  • weten wat er nodig is om dat vak goed te vervullen;
  • op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied;
  • enthousiast worden van het sparren met collega's van andere instellingen;
  • over hun eigen functie kunnen heenkijken;
  • zich echt de volle tijd van de ontwikkeling van het lesmateriaal committeren.

Meer weten over wat deelname aan de redactieraad precies inhoudt? Klik hier.

Wat redactieraden vertellen

We hebben oud-redactieraadsleden gevraagd hoe ze hun deelname aan de redactieraad hebben ervaren:

'Het is bijzonder inspirerend is om met andere 'vakidioten' te sparren over de ontwikkelingen binnen je vakgebied.'

'Samen materiaal te ontwikkelen waarmee je collega's kunnen worden geschoold en de zorg wordt verbeterd, is een dankbare klus.' 

'Het geeft best een kick je naam te zien staan bij het uiteindelijke lesmateriaal, want dat ziet er echt mooi uit!'

'Naast dat het erg leuk was om te doen, kreeg ik als verpleegkundig specialist voor het helpen ontwikkelen van lesmateriaal accreditatiepunten.'

Voor ieder leerproduct dat GGZ Ecademy ontwikkelt, wordt een redactieraad samengesteld. De redactieraad is een team van experts dat inhoudelijke input levert voor de ontwikkeling van leerproducten van GGZ Ecademy. Doorgaans zijn het een stuk of vijf mensen uit verschillende geledingen van de ggz die elk vanuit hun eigen perspectief en functie weten wat iemand moet kennen en kunnen om zijn vak goed uit te oefenen.

Proces

De redactieraad komt tijdens de eerste kick-off zo'n drie uur bijeen samen met de partij die het leerproduct technisch en didactisch gaat ontwikkelen. Tijdens deze bijeenkomst wordt er gebrainstormd over de inhoud van een specifiek leerproduct. Dat is doorgaans een e-learning-module , maar kan ook een begeleid traject of een training zijn. Tijdens die brainstorm wordt een analysedocument besproken, waarin de eerste kaders staan opgesteld. Aan de hand van de analyse worden die kaders van het product scherper neergezet: wie is de doelgroep, wat zijn de leerdoelen, wat zijn kritieke taken, welke casussen zijn van belang, etc. 

Hierna wordt de blauwdruk ontwikkeld waarin alle gemaakte keuzes staan. Op basis van die blauwdruk wordt een leerproduct ontwikkeld. De redactieraad is vanaf de kick-off tot en met de oplevering betrokken bij het ontwikkelproces.

Tijdsbesteding

Deelname aan de redactieraad vraagt commitment. Het is niet exact te zeggen hoeveel uren je ermee kwijt bent, maar reken op circa dertig uren verdeeld over een half jaar tot negen maanden, waarbij het zwaartepunt in de eerste maanden ligt. Je komt in totaal zo'n vier tot vijf keer bijeen en krijgt lees- en beoordelingswerk mee om in je eigen tijd en op je eigen plek te verrichten.

Vergoeding

Er is een vergoeding voor de tijd die men inhoudelijk besteedt aan de redactieraad. Het gaat om de tijd die is besteed aan bijeenkomsten, overleg via Zoom/mail, en voorbereiding thuis. De vergoeding bedraagt €100,- per netto besteed uur (dat is inclusief BTW). Reistijd en –kosten worden niet apart vergoed. Uitgangspunt is dat de instelling waar een redactieraadslid werkt het bedrag declareert, omdat een redactieraadslid als het ware wordt gedetacheerd. Wie als privépersoon in de redactieraad zit of expliciet met de instelling heeft afgesproken het lidmaatschap in eigen tijd te vervullen, mag na het tekenen van een modelovereenkomst het bedrag zelf declareren.

Wat redactieraden vertellen

We hebben oud-redactieraadsleden gevraagd hoe ze hun deelname aan de redactieraad hebben ervaren:

'Het is bijzonder inspirerend is om met andere 'vakidioten' te sparren over de ontwikkelingen binnen je vakgebied.'

'Samen materiaal te ontwikkelen waarmee je collega's kunnen worden geschoold en de zorg wordt verbeterd, is een dankbare klus.' 

'Het geeft best een kick je naam te zien staan bij het uiteindelijke lesmateriaal, want dat ziet er echt mooi uit!'

'Naast dat het erg leuk was om te doen, kreeg ik als verpleegkundig specialist voor het helpen ontwikkelen van lesmateriaal accreditatiepunten.'

Vind je hier niet het antwoord op jouw vraag? Ga dan naar het support platform voor meer informatie of neem contact op met de helpdesk van je eigen organisatie.