Impact meet je samen

 

 

In het afgelopen jaar heeft GGZ Ecademy zich samen met een tiental leden verdiept in de onderwerpen ‘evaluaties’ en ‘impact’. Hiervoor hebben we het leernetwerk als overlegvorm gekozen en de uitgangspunten uit het boek Impactonderzoek van Suzanne Verdonschot en Diede Stevens al basis voor het leernetwerk. Meedoen aan een leernetwerk zorgt ervoor dat je gefocust bent, het lijkt alsof de onderwerpen ‘evalueren’ en ‘impact’ ineens overal opduiken. Al snel blijkt in het leernetwerk dat er een onderscheid is tussen impact meten en impact maken. Een medewerker volgt een training maar kan of mag het geleerde niet altijd in de praktijk toepassen. Een opleider heeft de reflex om nóg meer te gaan trainen wanneer blijkt dat medewerkers het geleerde niet toepassen maar we ontdekken dat het zinvoller is om in gesprek te gaan met de belanghebbenden. En wanneer je niet weet wie de belanghebbenden zijn of wie je opdrachtgever is dan start er een zoektocht binnen je organisatie.

“Samen leren vind ik krachtig. Alleen weet je veel, samen weet je nog meer en kom je verder.”

Meedoen aan een leernetwerk levert je altijd iets op: of je nu organisator bent, deelnemer of collega. Je onderzoekt wat er nodig is binnen jouw organisatie en welke inzet dat van jou en andere betrokkenen vraagt. Er zijn minder leerdoelen en afspraken zoals je die bij een training kent, een leernetwerk is een uitnodiging om samen te leren en uit te proberen in de praktijk. We delen vanuit onze deelname aan het leernetwerk een aantal inzichten over impact:

In deze tekening staat de ideale situatie. Dit is niet realistisch voor alle scholing die je organiseert, wel voor grote onderwerpen waarvan je de impact wilt meten zoals privacy & informatieveiligheid, suïcidepreventie en het inwerktraject (ook wel: onboarding) voor nieuwe medewerkers.

“Evalueren en impactonderzoek is een reis, een onderzoek en de conclusies trek je samen. Blijven lopen, je kaart en je kompas goed blijven gebruiken en genoeg stilstaan onderweg, dan zijn er uiteindelijk ineens kilometers voorbij.”

Het werkt goed om in een leernetwerk met een eigen casus te starten zodat je alle inzichten, tips en ervaringen die je onderweg opdoet meteen kunt toepassen en testen in de praktijk. Werkt dit, en waarom wel of niet? Vanuit GGZ Ecademy hebben we in het leernetwerk gewerkt aan een nieuwe versie van de evaluatie van leerproducten waarbij we deelnemers vragen naar hun ervaringen. We willen graag de impact meten maar hoe weet je of door het volgen van het leerproduct de zorg aan de kwetsbare burger beter is geworden? Het is zo’n grote vraag dat je snel ontmoedigd raakt om er aan te beginnen. Het helpt om het op te knippen in kleine stappen en gewoon te starten. Accepteren dat je niet in één ronde bij het eindpunt bent.  Wat ons erg heeft geholpen is om per vraag het doel te formuleren: waarom stellen we deze vraag en wat willen we bereiken met het antwoord? Hoe concreter je het maakt, hoe makkelijker het wordt.

Onze vijf lessen na het deelnemen aan het leernetwerk zijn:

Vraag permissie

Als proef delen wij de nieuwe vragenlijst op in drie onderdelen, waarbij de deelnemer telkens zelf kiest om ze te beantwoorden:

  • Eerste indruk
  • Detailvragen
  • Impact(meting) na enige tijd

In de praktijk gaan we hierdoor voor een deel van de vragenlijst waarschijnlijk veel minder antwoorden genereren, maar uiteindelijk zullen de antwoorden die we krijgen meer bruikbare informatie opleveren omdat mensen gemotiveerder zijn om ze te beantwoorden.

Houd het leuk = afwisselend + kort

Om te voorkomen dat de automatische piloot aangaat bij het beantwoorden, hebben we gekozen voor verschillende vraagtypes. Daarnaast hebben we de lijst ingekort zodat je er ongeveer 5 minuten mee bezig bent.

Weet waarom je iets vraagt

Per vraag hebben we geformuleerd welk inzicht het antwoord ons moet verschaffen. Dit zorgt ervoor dat je geen dubbele of onnodige vragen stelt.

Antwoorden leveren werk op

De inzichten die je opdoet, hebben consequenties. In ons geval kan het betekenen dat we een leerproduct moeten aanpassen, meer aandacht aan implementatie moeten besteden of andere activiteiten gaan ontplooien. Houd daar rekening mee, zowel in tijd als budget.

Een vraag kan de impact + implementatie van scholing vergroten

De eye-opener die Will Thalmeier ons gaf: je kunt met een vraag op het evaluatieformulier ervoor zorgen dat de deelnemer denkt: ‘Goh ja, ik kan hier ook met collega’s over praten, het aankaarten in een teamoverleg, etc.’ wat de impact vergroot en leercurve verlengt.

De boodschap is dus: klein beginnen. En dat kun je vandaag al doen. Vraag jouw cursisten eens: waarom doe je mee aan deze training?

Meer inspiratie? Een aantal tips uit het leernetwerk:

Artikel: Leerimpact, een verhaal zonder einde

Artikel: Retegoeie leerdoelen formuleren

Boek: Vijftig succesmodellen

Podcast: Data-driven e-learning

Podcast: Hoe meet je de impact en het rendement van een training? Hou op met die acht!

Video: Will Thalheimer on the Learning Transfer Evaluation Model

Wil je zelf een leernetwerk opzetten en ben je lid van GGZ Ecademy? Plaats dan een oproep in onze community of mail info@ggzecademy.nl.

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap