Interview Nicole Hermans:
‘Ik sta op voor
de kwetsbare burger’

 

Kersverse bestuursvoorzitter wil boeien en binden

Ze is de kersverse bestuursvoorzitter van GGZ Ecademy: Nicole Hermans. Ze werd deze zomer benoemd en zit vol energie en ideeën. Met een drive om talent te ontwikkelen en mensen te boeien én te binden is ze aan de slag gegaan. ‘Ik sta op voor de kwetsbare burger. Als professional en privé, als moeder van vier zonen. Dat is mijn drijfveer.’

Hermans is in het dagelijks leven voorzitter van het bestuur van Antes, een zorgorganisatie gespecialiseerd in psychiatrie en verslaving. Daarvoor was ze veelal actief bij andere organisaties in het sociale domein en gezondheidszorg. Veel ervaring dus, die ze meeneemt naar de huidige rol.

‘De speerpunten voor mij als voorzitter van bestuur van GGZ Ecademy zijn dat we een belangrijke rol hebben om professionals binnen de ggz te binden en te boeien en scholieren weten te inspireren om straks een baan binnen de ggz en Maatschappelijke Opvang te kiezen. Gezien de omvang van het aantal burgers in Nederland dat kampt met mentale klachten, hebben we nu en in de toekomst voldoende professionals op deze plekken nodig. Het is mijn doel een steentje bij te dragen aan talentontwikkeling en professionals te inspireren om te gaan en blijven werken in deze sector.’

Met delen kom je samen verder

Een leven lang leren staat centraal in de visie van de organisatie. Voor Hermans is dit bijna vanzelfsprekend, maar ook een continu aandachtspunt: ‘Het is zo bijzonder en noodzakelijk om in het leven je bewust te zijn van wat je bijdraagt in de rollen die je vervult en wat je eigen ontwikkelpunten zijn. Het brengt jezelf verder en je kunt meer van betekenis zijn voor anderen.

Een ander belangrijk punt is kennis en talenten delen. Door te delen komen we samen verder. De vraag naar kennis en capaciteit in de ggz is groter dan het aanbod en deze capaciteit moeten we zo slim mogelijk inzetten om zoveel mogelijk burgers te kunnen ondersteunen. Kennis en capaciteit delen is één van de doelstellingen van GGZ Ecademy. Een doelstelling die we met verve uitdragen. Als je deelt, krijg je ook iets terug. Eén plus één is voor mij altijd drie.’

Netwerker en verbinder

Hermans omschrijft zichzelf als ‘netwerker en verbinder’ voor de sector en de buitenwereld. De droom die ze najaagt is niet ingewikkeld: het nog krachtiger maken van de vereniging. ‘Het moet nog makkelijker worden om kennis te delen en GGZ Ecademy te vinden. Het platform voor uitwisseling mag nog sterker worden. Hoe meer leden, hoe groter de impact kan zijn.’

Voor de huidige studenten, de toekomstige professionals voor de ggz, ziet ze voor GGZ Ecademy een belangrijke rol. ‘Het gaat erom onderwijsinstellingen te voorzien van kennis over de ggz, zodat docenten in staat zijn studenten goed in te lichten over de mogelijkheden binnen de ggz. Mij valt op dat studenten vaak een helder beeld hebben van wat er binnen ziekenhuizen en de ouderenzorg gebeurt en hoe zich dat vertaalt in een loopbaan. Voor de ggz en Maatschappelijke Opvang hebben studenten dit beeld niet zo helder.’

‘Daar ligt een mooie uitdaging voor de leden en GGZ Ecademy om als sector zichtbaarder te zijn’, zegt ze. ‘Om studenten en docenten te enthousiasmeren om zich te verbinden aan de ggz- en MO-sector. Want als we nieuwe generaties kunnen binden en opleidingscurricula en loopbaanpaden weten te koppelen, is dat interessant voor studenten en onze leden.’

Wat heeft de ander nodig?

Als moeder van vier zonen kan ze uit ervaring spreken als het gaat om het helpen van de kwetsbare burger. Voor één zoon is ze ook cliëntvertegenwoordiger, omdat hij meer ondersteuning en structuur nodig heeft. ‘Ik kijk naar de manier waarop hij in het leven staat en wat hij wel kan. We denken samen in oplossingen. Dat neem ik mee ook in mijn professionele rol; kijken naar wat er wel kan, samen met de betrokkene. Wat heeft die ander nodig? Dat probeer ik me telkens voor te houden en ik stimuleer dit ook bij anderen met wie ik samenwerk.’

Zelf zitten haar kippenvelmomentjes in het werk en dagelijks leven precies daar: ‘Echt geluk, dat is als mensen met elkaar in gesprek gaan, als ze naar elkaar luisteren, hun talenten benutten. en dan met elkaar mooie resultaten bereiken. Daar draait het leven voor mij om.’

CV Nicole Hermans

2020 – heden   Voorzitter Bestuur – Antes

2020 – heden   Nevenfuncties: RvT PGOSupport, Bestuur GGZ Ecademy, Associate TOPTOEZICHT

2012 – 2020    Partner bij TOPTOEZICHT

2010 – 2020    Partner bij TopNetwerk, en o.a. lid DT ai WML, RvB ai Envida

Voor 2010       Verschillende directiefuncties bij (woon)zorgorganisaties in Nederland

Tekst: Dominique van Dam

 

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap