Mbo- en hbo instellingen kunnen gebruikmaken van netwerk en materialen van GGZ Ecademy

Begin februari hebben alle deelnemers aan het project Samenwerking Scholen – GGZ Ecademy een aantrekkelijk voorstel ontvangen om op reguliere basis lid te worden van GGZ Ecademy. Twee jaar geleden is GGZ Ecademy gestart met een project waarbij mbo- en hbo- instellingen kennis konden maken met de e-learning modules van GGZ Ecademy. De leden van GGZ Ecademy (de ggz-instellingen) wilden zo een bijdrage leveren aan het onderwijsprogramma van de opleidingen.

De deelnemende scholen en hun studenten hebben de afgelopen periode geëxperimenteerd met de leerproducten van GGZ Ecademy. Veel opleidingen (zoals Social Work, Toegepaste Psychologie en Verpleegkunde) hebben inmiddels veel modules opgenomen in hun lesprogramma’s. Studenten kunnen de modules zelfstandig volgen of samen met de docent in vormen van blended learning. De docenten en studenten zijn erg enthousiast over de kwaliteit van de modules.

In de propositie kunnen scholen tegen een jaarlijks basis- en/of uitgebreid lidmaatschap gebruikmaken van de modules in het innovatieve Centraal leerplatform van GGZ Ecademy, maar ze kunnen de leerproducten ook via een eigen leeromgeving opstarten. De docenten maken zelf per schooljaar een keuze uit de ruim 50 leerproducten zoals Psychopathologie, Geneesmiddelen & Somatiek, Herstel, Motiverende gespreksvoering en Voorbehouden handelingen. De modules van GGZ Ecademy zijn niet alleen voor studenten met een toekomst in de ggz waardevol. Ook in de thuiszorg, in verpleeg- en ziekenhuizen en in het sociaal domein kampen veel mensen met psychische problemen. Voor toekomstige beroepsbeoefenaren in die domeinen bevatten de modules eveneens noodzakelijke kennis.

De hoogte van de contributie voor lidmaatschap van de scholen hangt af van de mate waarin de leerproducten van GGZ Ecademy gebruikt gaan worden en wordt bepaald door de combinatie van het aantal gekozen modules en het aantal studenten dat toegang krijgt tot de leerproducten.

GGZ Ecademy is een niet-commerciële organisatie en om de samenwerking tussen GGZ Ecademy en de onderwijsinstellingen kostendekkend te laten zijn is een minimum deelname van vijf scholen noodzakelijk om in het schooljaar 2018-2019 van start te kunnen gaan.

Aanmelden

Scholen kunnen zich tot 21 maart aanmelden. Ook nieuwe scholen kunnen zich aanmelden of informatie opvragen door een e-mail te sturen naar info@ggzecademy.nl. Neem voor meer informatie contact op met de projectleider Rob Keukens (06 39 33 42 91)

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap