Meer inzicht krijgen in de impact van stigma!

Gerdien Rabbers (directeur Samen Sterk zonder Stigma) en Arjan Pronk (directeur GGZ Ecademy) zetten hun handtekening onder de samenwerking. 

Als hulpverlener meer inzicht krijgen in de impact van stigma: halverwege 2019 kan dat! Samen Sterk zonder Stigma gaat namelijk samen met GGZ Ecademy een e-learningmodule over stigma ontwikkelen.

Rondom psychische ziekten zijn er nog vele misvattingen, vooroordelen en misverstanden. Wie een psychische aandoening heeft, ondervindt niet alleen de gevolgen van de aandoening zelf, maar wordt vaak niet begrepen, gemeden of uitgesloten. Deze problematiek wordt samengevat in de termen ‘stigma’ en ‘stigmatisering’.

De nog te ontwikkelen module over stigma geeft ggz-professionals inzicht in stigmatisering, begrip voor de impact van stigma op de patiënt en de behandeling en maakt hen bewust van de eigen rol hierin. In de module zal worden verwezen naar de generieke module Destigmatisering en de website van Samen Sterk. Naar verwachting is deze gratis e-learningmodule halverwege 2019 beschikbaar.

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap