Opleidingsinstituten van vLOGO krijgen toegang tot GGZ Ecademy

Er is nieuws. In de algemene ledenvergadering van 17 juni stemden de leden van GGZ Ecademy voor een uitbreiding van de lidmaatschapsvormen waardoor Opleidingsinstituten die zijn aangesloten bij de Vereniging LOGO vanaf 1 juli 2020 lid kunnen worden van de vereniging. Als lid kunnen opleiders leerproducten en diensten van GGZ Ecademy inzetten binnen de door hen georganiseerde (BIG) opleidingen en cursussen gericht op bij- en nascholing.

Voor GGZ Ecademy zijn de RINO’s natuurlijke en logische partners. We delen de missie bij te willen dragen aan de kwaliteit van zorg aan kwetsbare burgers middels scholing aan (veelal dezelfde) professionals in de ggz. Het afgelopen jaar hebben we met vertegenwoordigers van RINO Amsterdam, RINO Groep en RINO Zuid verkend hoe we tot een samenwerking kunnen komen. Na een aantal goede gesprekken is daar dus de vorm van het lidmaatschap uitgerold. Deelnemende RINO’s krijgen een volwaardig lidmaatschap met inspraak in de vereniging, bijvoorbeeld bij de prioritering van onderwerpen voor nieuw te ontwikkelen leerproducten.

Leden van GGZ Ecademy die scholing bij RINO’s afnemen krijgen door deze nieuwe samenwerking korting op trainingen waarbij e-learning van GGZ Ecademy wordt ingezet als lesmateriaal.

De mogelijkheid om deel te nemen is vooralsnog beperkt tot opleidingsinstituten die lid zijn van de Vereniging LOGO. RINO Amsterdam, RINO Groep en RINO Zuid hebben het lidmaatschap reeds aangevraagd.

Wil je meer informatie over het lidmaatschap voor leden van vLOGO? Stuur je vraag naar info@ggzecademy.nl.

Over Vereniging LOGO

De Vereniging LOGO is een landelijk overleg van opleidingsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor de postacademische opleidingen die leiden tot registratie in het BIG register gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap