Podcast GGZ Ecademy
in samenwerking met Karakter

Suïcidepreventie bij jongeren; in verbinding met naasten

Wat maakt het betrekken van naasten en met name ouders, broers en zussen zo belangrijk bij jongeren met suïcidale gedachten? Kinder- en jeugdpsychiater Liesbeth Hoekstra en systeemtherapeut Janke Versteeg, beiden werkzaam bij Karakter, gaan daarover in gesprek in de eerste podcast van GGZ Ecademy.

Verbinding is van groot belang

Bij suïcidaliteit is het altijd belangrijk om naasten te betrekken. Ook bij volwassenen. In deze podcast zoomen we in op suïcidale adolescenten tussen de 12 en 18 jaar. Met naasten bedoelen we de (adoptie)ouders, opvoeders, broers en zussen. Jongeren die vanwege suïcidaliteit in de ggz terecht komen zijn vaak niet meer in verbinding met ouders en gezin, terwijl ze die eigenlijk zo hard nodig hebben. Het effect van het betrekken van naasten is dat de verbinding in het gezin wordt hersteld, waardoor er weer met elkaar kan worden gecommuniceerd. Soms verdwijnen de suïcidale gedachten, omdat de spanning eraf is in het gezin en er aandacht komt voor gezonde dingen in het leven.

In de podcast gaan Janke Versteeg en Liesbeth Hoekstra in op vragen als:

  • Wat vraagt het betrekken van naasten rond suïcidaliteit van een hulpverlener?
  • Wat is belangrijk in de begeleiding van suïcidale jongeren en naasten?
  • Mag je bij suïcidaliteit altijd naasten betrekken?
  • Welke rol spelen naasten bij suïcidepreventie?

Ze nodigen hulpverleners uit om de behandeling te zien als een een reis die je met elkaar maakt. Een reis die gaat om herstel in vertrouwen en kwetsbaar durven zijn binnen de context van het gezin.

Wil je meer weten over het betrekken van naasten bij suïcidepreventie bij jongeren? Beluister dan de Podcast Suïcidepreventie bij jongeren; in verbinding met naasten!

Podcast GGZ Ecademy

Deel dit artikel: linkedin

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap