Activiteitenbank Su­icidepreventie

De Activiteitenbank Suïcidepreventie is een verzameling van scans, casussen en opdrachten die vallen onder het Thema Suïcidepreventie. Met deze materialen kunnen trainers en/of begeleiders hun eigen training of leertraject samenstellen. Alle materialen kunnen hierbij apart worden ingezet.

Leerdoelen

Omdat een activiteitenbank kleine losse elementen bevat voor trainers en begeleiders en niet voor individuele deelnemers worden geen leerdoelen geformuleerd.

Extra informatie

Onderdelen in deze activiteitenbank zijn:

 • Doorvragen naar de aard van de suïcide-ideatie KJP
 • Doorvragen naar de aard van de suïcide-ideatie volwassenen
 • Scan vragen naar suïcidaal gedrag
 • Praktijkopdracht: wanneer de zorg niet toereikend is
 • Casus Noa ziet het niet meer zitten
 • Casus Collega’s over Jamy, Thirzaen Jorit
 • Casus Contact maken
 • Casus Omgaan met weerstand
 • Casus Doorvragen bij mogelijke depressie
 • Casus Gesprek na suïcidepoging
 • Casus Suïcidaliteit en continuïteit van zorgen

Doelgroep

Deze activiteitenbank is bedoeld voor (trainers van) professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Arts
 • Psychiater
 • Psycholoog
 • GZ psycholoog
 • Klinisch psycholoog
 • Basis psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundige
 • Verpleegkundig specialist

Zorgstandaard

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, mbo, wo

nvt

Dit product is niet geaccrediteerd

SuiThe_AB_0196

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap