Agressie­hantering en Sociale Veiligheid

Dit product is inmiddels vervallen en vervangen door het leertraject Verbale en persoonlijke weerbaarheid.


In deze module wordt ingegaan op de verschijningsvormen van agressie zoals beschreven door Nico Oud in Agressie, effectief verplegen, handboeken voor evidence based verpleegkundig handelen.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus weet de cursist:

 • Welke verschijningsvormen er zijn van agressie en hoe ze te herkennen en benoemen;
 • Wat de vier belangrijkste verklaringsmodellen voor agressief gedrag zijn;
 • Wat de attributietheorie is;
 • Welke communicatieve vaardigheden je kunt inzetten in welke fases van agressie;
 • Wat confronteren, grenzen stellen en de-escaleren inhouden;
 • Wat de theorie is rond vroegsignalering en risicotaxatie.

Extra informatie

Blended training

Naast de module zijn enkele filmpjes opgeleverd die als lesmateriaal kunnen worden ingezet tijdens een face-to-face-training. Daarbij dient een korte trainingshandleiding als houvast voor de trainer, zodat hij weet hoe hij de filmpjes kan inzetten.

Eigenaar

Deze module is ontwikkeld door OCD Opleidingen in opdracht van Dimence Groep.

Doelgroep

Deze module is geschikt voor begeleiders en behandelaren in de ggz.

 • Agogen
 • Artsen
 • psychiaters
 • psychologen
 • psychotherapeuten
 • verpleegkundig specialisten
 • verpleegkundigen

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, WO

2 uur

AgHaSV_LT_0076

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap