Autismespectrum­stoornis in de verslavingszorg

Dit is een toevoeging op het bestaande leertraject Autismespectrumstoornis. Deze toevoeging richt zich specifiek op ASS in de verslavingszorg.

Leerdoelen

Na afronding van het leertraject weet de deelnemer:


 • hoe hij verslavingsgedrag kan verklaren bij mensen met een autismespectrumstoornis en weet je hoe je daar het beste mee om kunt gaan;
 • welke professionele, onderzoekende houding als hulpverlener belangrijk is in de omgang met en bejegening van cliënten met een verslaving;
 • wat een stoornis in het autismespectrum is;
 • welke twee criteria gelden voor ASS: sociale communicatie en aanwezigheid van beperkt, repetitief gedrag
 • wat de invloed is van overprikkeling op mensen met ASS;
 • hoe hij het beste omgaat met het gedrag van iemand met een autismespectrumstoornis;
 • welke professionele, onderzoekende houding als hulpverlener belangrijk is in de omgang met en bejegening van cliënten;
 • wat de relatie tussen andere stoornissen en autisme is (co-morbiditeit);
 • wat het verschil is tussen mannen en vrouwen met ASS.

Doelgroep

Dit leertraject is ook te volgen door andere doelgroepen die werkzaam zijn in de ggz, maar gaat uit van het gemiddeld kennisniveau van HBO-professionals.

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Ervaringsdeskundige
 • Sociotherapeut
 • Verpleegkundige

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO

4 uur

 • Registerplein 4
 • Kwaliteitsregister V&VN 4

PpAuVe_LT_0138

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap