Behandelen en beheersen: werken in het PPC

Dit leertraject is een brede basismodule waarin je kennismaakt met het precaire evenwicht in behandeling en beveiliging binnen het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC).

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject: 

 • Kan de deelnemer reflecteren op het effect van je gedrag op je omgeving. 
 • Is de deelnemer in staat feedback te geven aan, te vragen aan en te ontvangen van collega’s. 
 • Herkent de deelnemer het dilemma beheersen versus behandelen. 
 • Weet de deelnemer wat forensische scherpte is en begrijp je het belang van de toepassing ervan in het werk. 
 • Ziet de deelnemer forensische scherpte in relatie tot de relevante thema’s binnen het werkveld, zoals werk- en leefklimaat, risicotaxatie en -management, psychopathologie en delictrisico. 
 • Is de deelnemer in staat om inzichten uit je reflectie met betrekking tot forensische scherpte aan te kaarten in de relatie met de cliënt en/of je team: afstemming binnen het team, inhoudelijke discussie rondom behandelaanpak met het team en uitdragen van één visie als team naar de cliënt. 
 • Is de deelnemer in staat om zorg op maat te bieden, gericht op de mens als cliënt. 
 • Heeft de deelnemer oog voor de zorgbehoefte en de levensloop van de cliënt. 
 • Heeft de deelnemer kennis van relationele veiligheid. 

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals die werken met forensische cliënten. Veelvoorkomende opleidingsachtergronden zijn: 

 • Zorg- en behandelinrichtingswerker (ZBIW)
 • Verpleegkundig ZBIW
 • Agoog
 • Begeleider
 • GZ psycholoog
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Verpleegkundige
 • Maatschappelijk werkende
 • Jeugdhulpverlener

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

mbo 4, hbo

2 uur + 5 uur praktijkopdrachten

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Verpleegkundig Specialisten Register 2
 • Registerplein 2
 • SKJ 2

ForPPC_LT_0322

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap