(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz

In dit Leertraject wordt de Wet verplichte ggz behandeld vanuit het perspectief van drie professionals: de psychiater, de geneesheer-directeur en de zorgverantwoordelijke. Dit product is een volledige update van de module Transitie van BOPZ naar WvGGZ.

Leerdoelen

Na afronding van het leertraject:

 • Begrijpt de deelnemer de basisprincipes van de Wvggz en past deze toe bij de uitvoering van zijn werkzaamheden;
 • Begijpt de deelnemer wat de basisprincipes van de Wvggz zijn;
 • Weet hij wat het verschil is tussen Bopz en Wvggz;
 • Weet hij wat de doelstellingen zijn van de invoering van de Wvggz;
 • Weet hij hoe het proces voor het verkrijgen van een zorgmachtiging verloopt;
 • Weet hij wat een zorgmachtiging, een crisismaatregel en een plan van aanpak zijn;
 • Weet hij wat een plan van aanpak, een zorgkaart en een zorgplan zijn;
 • Weet hij hoe het proces voor het verkrijgen van een crisismaatregel verloopt;
 • Kan de deelnemer de nieuwe richtlijnen als gevolg van de invoering van de Wvggz toepassen; – Weet hij welke verantwoordelijkheden bij eigen functie liggen wanneer een cliënt in aanraking komt met de Wvggz.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Arts
 • Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, WO

4 uur

 • Verpleegkundig Specialisten Register 4
 • FGZpT 4
 • NVvP (Ned. Vereniging voor Psychiatrie) 3
 • NIP Eerstelijnspsychologen 4
 • NIP A&O | NIP A&G 4
 • Kwaliteitsregister V&VN 4
 • Registerplein 3,5
 • ABAN Vervallen
 • NIP (K&J) / NVO (OG) 1
 • NVP (Kwaliteitsregister Psychotherapie) 4
 • SKJ 4

JuVggz_LT_0196

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap