CGT bij problematisch middelengebruik bij cliënten met een LVB

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een bewezen effectieve behandelmethodiek voor mensen die problemen hebben met middelengebruik (alcohol, drugs of andere psychotrope stoffen). Het CGT+ protocol beschrijft een cognitief gedragstherapeutische behandeling van problematisch middelengebruik bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Voor behandelaren die actief aan de slag gaan met het protocol is deze werkplekondersteuning die op de belangrijkste onderdelen van de handleiding en het werkboek voorbeelden en verduidelijking geven.

Leerdoelen

Voor deze werkplekondersteuning zijn geen leerdoelen geformuleerd. De inhoud van dit leerproduct bestaat uit de belangrijkste aandachtspunten, tips en antwoorden op vragen die gebruikers van deze methode hebben tijdens de behandeling van de cliënt. Deze vragen zijn gecategoriseerd aan de hand van de onderstaande onderdelen. Deze komen overeen met de bijeenkomsten zoals die worden genoemd in de methode.

 • Algemene aandachtspunten;
 • De start van CGT+;
 • Aan het werk;
 • Wanneer gebruik ik;
 • Ik kan veranderen;
 • Omgaan met trek;
 • Anders denken en anders doen;
 • ‘Nee’ zeggen tegen gebruik;
 • ‘Nee’ zeggen en noodmaatregelen;
 • Ik heb iets bereikt;
 • Tools.

Extra informatie

Voorwaarden

 • De deelnemer is bekend met het handboek CGT+;
 • De deelnemer is bekend met het werkboek CGT+;
 • De deelnemer heeft kennis van omgaan met mensen met een lichte verstandelijke beperking;
 • De deelnemer heeft kennis over middelengebruik en de effecten hiervan op gedrag en gezondheid.

Voor werkplekondersteuning wordt geen accreditatie aangevraagd.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit behandelaars die cliënten met een LVB met problematisch middelengebruik behandelen met cognitieve gedragstherapie (CGT).

 • Cognitief gedragstherapeuten
 • Cognitief gedragstherapeutisch werkers
 • Psychologen
 • Psychotherapeuten

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, HBO+Master, WO

Dit product is niet geaccrediteerd

CGTLVB_WP_0135

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap