CRAFT

CRAFT staat voor 'Community Reinforcement And Family Training' en baseert zich op evidence based procedures om naasten te trainen in de omgang met hun dierbare andere, wiens leven gepaard gaat met een verslavingsprobleem. In haar aanpak gaat CRAFT uit van empowering van naasten, zodat via hen de personen met een verslavingsprobleem worden beïnvloed. In dit leertraject maak je kennis met CRAFT en leer je de methode toepassen in jouw rol als CRAFT-therapeut.

Leerdoelen

Na dit leertraject weet de deelnemer: 

 • Hoe de verschillende onderdelen van de CRAFT-trainingsmethodiek bijdragen aan de doelstellingen van CRAFT;
 • Uit welke verschillende vaste en variabele onderdelen het trainingsdraaiboek CRAFT bestaat, hoe je met dit draaiboek werkt en de onderdelen op de juiste manier inzet; 
 • Welke termen men gebruikt in de CRAFT-training en wat de betekenis daarvan is;
 • Hoe verschillende instrumenten werken (zoals de CRAFT-routekaart) door er zelf mee aan de slag te gaan en casuïstiek te lezen van anderen; 
 • Wat de juiste attitude is om een groep naasten te leiden en leer je over thema´s als zelfzorg, eigen regie, invloed en veiligheid; 
 • Welke praktijksituaties er binnen de CRAFT-training kunnen spelen;
 • Hoe hij kan werken aan zijn professionele ontwikkeling in het geven van de training via best practices.

Extra informatie

Dit leertraject is zelfstandig te volgen, maar staat niet los van de praktijktraining. Hierin oefen je met verschillende werkvormen. 

Doelgroep

Dit leertraject heeft als doel preventiewerkers en andere hulpverleners toe te rusten om de CRAFT-training zelfstandig te geven en richt zich op de theorie en achtergronden van CRAFT. Aanvullend op dit leertraject vindt training plaats in de vorm van fysieke bijeenkomsten. Samen vormen ze de basis om een groep of individu te mogen trainen volgens de CRAFT-methodiek. 


Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Preventiewerker
 • Gezondheidstherapeut 
 • Jeugdhulpverlener
 • Maatschappelijk werkende
 • Psycholoog
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Verpleegkundige

Zorgstandaard

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, hbo+ master, wo

2,5 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Verpleegkundig Specialisten Register 3
 • Registerplein 3
 • VVGN (Ver. voor Verslavingsgeneeskunde Nederland) Vervallen
 • SKJ 2,5

CRAFTx_LT_0313

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap