De rol van de forensische professional

Dit basisleertraject gaat over de rol van de forensisch professional en hoe deze ingevuld dient te worden aan de hand van het competentieprofiel. Ook wordt er behandeld welke werkzame mechanismen een rol spelen bij het creëren van een gezond leef- en werkklimaat, wat bijdraagt aan een optimaal behandeleffect. Ook wordt aandacht besteed aan het samenwerken in een team en het waarnemen, analyseren en coderen van gedrag zodat de deelnemer patronen kan leren herkennen en zo risico’s kan inschatten.

Leerdoelen

Na afronding van het leertraject weet de forensisch professional:

 • Hoe hij/zij zijn/haar rol van forensisch professional in dient te vullen:
 • Hoe hij/zij kan bijdragen aan de autonomie van de cliënt;
 • Hoe hij/zij in deze rol omgaat met afstand en nabijheid;
 • Hoe je samenwerkt als team;
 • Welke competenties hiervoor nodig zijn;
 • Wat ethisch handelen is;
 • Waarom ethisch handelen van belang is bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden;
 • Hoe je gedrag van de cliënt kunt waarnemen, analyseren en coderen

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor (ondersteunende) medewerkers binnen de forensische zorg (ambulant, gesloten, klinisch en open) die direct contact met cliënten hebben. Het is ook geschikt voor medewerkers binnen een instelling met cliënten waar het gedrag vraagt om een forensische benadering, eventueel zonder forensische titel. Veel voorkomende functies zijn:

 • Maatschappelijk werkende
 • Psycholoog
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Sociotherapeut
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundige
 • Agoog
 • Begeleider
 • Ervaringsdeskundige

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

HBO, MBO 3/4, WO

1,5 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Registerplein 2
 • SKJ 2

ForPro_LT_0167

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap