De rol van de sociotherapeut in de ggz

In dit basisleertraject wordt gekeken wat de rol is van de sociotherapeut binnen de ggz en hoe deze ingevuld dient te worden. Hierbij wordt aandacht besteed aan zijn taken en verantwoordelijkheden, de omgang met het team en de omgang en communicatie met de cliënt. Bij het uitvoeren van deze taken staat het herstel van de cliënt voorop.

Leerdoelen

Na afronding van het basisleertraject weet de sociotherapeut:


 • Wat sociotherapie is;
 • Welke vaardigheden en attitude wenselijk zijn als sociotherapeut;
 • Wat de rol, taken en verantwoordelijkheden zijn van de sociotherapeut;
 • Wat zijn rol voor toegevoegde waarde heeft voor de cliënt en het team;
 • Hoe zijn rol zich verhoudt in het team;
 • Waar zijn verantwoordelijkheden liggen en hoe hij deze kan invullen;
 • Hoe hij kan werken vanuit herstel;
 • Hoe je aansluiting kan vinden bij de cliënt;
 • Waarom het van belang is om rekening kan houden met de cliënt en zijn leerstijl, kennisniveau, problematiek etc.;
 • Wat de rol is van het netwerk en de omgeving van de cliënt.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit medewerkers die werkzaam zijn in de ggz en direct contact met cliënten hebben. Zij werken vaak in de rol van sociotherapeut. Dit is – vooralsnog – geen beschermde functie. De sociotherapeut ondersteunt bij de dagelijkse begeleiding van cliënten die op afdelingen verblijven en 24-uurs zorg krijgen.


Veel voorkomende functies zijn:

 • Ervaringswerkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychologen
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
 • Social worker
 • Sociotherapeuten
 • Vaktherapeuten
 • Verpleegkundigen

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, MBO 4

2 uur

 • Registerplein 2
 • Kwaliteitsregister V&VN 2

SocAlg_LT_0161

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap