Delictanalyse

In dit leertraject leert de cursist wat een delictanalyse en een delictscenario is aan de hand van casuïstiek. Hij leert hoe hij bij het uitvoeren van een delictscenario verslag dient te leggen. Ook wordt ingegaan op de rol die de cursist heeft in het geheel en hoe hij deze het beste kan invullen.

Leerdoelen

Na afronding van dit verdiepingsleertraject weet de forensisch professional:

 • Wat het doel is van delictanalyse:
 • Dat de cliënt zich bewust wordt van zijn rol bij het gepleegde delict;
 • Wat delictanalyse inhoudt;
 • Wat delictscenario inhoudt:
 • Dat het een onderdeel van delictanalyse is;
 • Dat het een feitelijk verslag is van de gebeurtenissen tijdens het plegen van het delict; o Dat het ontstaat door de interactie tussen twee factoren: de persoon en de context.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit medewerkers die werkzaam zijn in de forensische zorg (ambulant, gesloten en open) en direct contact met cliënten hebben. Het kan ook dat ze werkzaam zijn in een instelling met cliënten waar het gedrag vraagt om een forensische benadering, eventueel zonder forensische titel. Veel voorkomende opleidingsachtergronden zijn:

 • Agogen
 • Ervaringswerkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychologen
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverleners
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
 • Sociotherapeuten
 • Vaktherapeuten
 • Verpleegkundigen

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

HBO, MBO 3/4

1 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 1
 • Verpleegkundig Specialisten Register 1
 • Registerplein 1

ForDeA_LT_0175

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap