Depressie als symptoom van de tijd

Depressie wordt vandaag de dag door velen opgevat als een hersenstoornis. Het kan echter maar zo mogelijk zijn dat deze opvatting meer met de tijdsgeest heeft te maken, dan met wat anders. Ook omdat er tot nog toe geen biologische ‘bewijzen’ van depressie zijn aangetoond.

In dit inspiratietraject leer je hoe onze kijk op depressie onlosmakelijk is verbonden met de culturele en maatschappelijke context waarin ze voorkomt. Ook hoor je dat de aanwezigheid van depressieve stoornissen en mentaal onbehagen alles te maken lijkt te hebben met de tijd waarin we leven. 

Leerdoelen

Na het doorlopen van dit leertraject kan de deelnemer:

  • verschillende historisch bepaalde opvattingen over de aard van de depressie benoemen;
  • aangeven hoe opvattingen over depressie samenhangen met de cultureel-maatschappelijke context en daar voorbeelden van geven;
  • uitleggen waarom depressie opgevat kan worden als een afstemmingsstoornis in plaats van een stemmingsstoornis;
  • beschrijven welke kenmerken van de laatmoderne samenleving karakterestiek zijn in relatie tot het hedendaagse depressiebegrip;
  • alternatieven benoemen die ertoe kunnen leiden tot de huidige samenleving minder depressogeen is.

Extra informatie

Onderdeel van dit inspiratietraject is Depressie als symptoom van de tijd. Dit element is los en gratis te bekijken voor iedereen.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

  • POH GGZ
  • Verpleegkundige
  • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
  • Agoog
  • Begeleider

Zorgstandaard

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, mbo

2 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

Depres_IT_0280

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap