Forensische scherpte

Er is nieuwe kennis beschikbaar over forensische scherpte, daarom werken we aan een update van dit leertraject. Deze update zal naar verwachting in juni 2023 beschikbaar worden gesteld.


In dit basisleertraject leert de deelnemer wat forensische scherpte is, hoe hij dit moet toepassen en wat dit betekent voor zijn handelen. Er wordt gereflecteerd op de forensische scherpte van het individu en wat hier in teamverband bij komt kijken.

Leerdoelen

Hoofdleerdoel:

De professional weet wat forensisch scherp handelen inhoudt. Hij kan reflecteren op zijn eigen forensische scherpte en hiernaar handelen, mede door dit te bespreken met collega’s.

Subleerdoelen:

De professional:

 • weet wat forensische scherpte is en begrijpt het belang van de toepassing ervan in het werk.
 • ziet forensische scherpte in relatie tot de relevante thema’s binnen het werkveld (zoals deze ook aandacht krijgen in de Forensische Leerlijn). Denk hierbij aan: werk- en leefklimaat, risicotaxatie en -management, psychopathologie en delictrisico.
 • is in staat om inzichten uit zijn reflectie met betrekking tot forensische scherpte, aan te kaarten in de relatie met de cliënt en/of zijn team.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

 • Agogen
 • Ervaringsdeskundigen
 • Ervaringswerkers
 • GZ psychologen
 • Klinisch psychologen
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychiaters
 • Psychologen
 • Sociotherapeuten
 • Vaktherapeuten
 • Verpleegkundig specialisten
 • Verpleegkundigen

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

HBO, WO, HBO+Master

1 uur + 2,5 uur opdrachten (facultatief)

 • Kwaliteitsregister V&VN 1
 • Verpleegkundig Specialisten Register 1
 • Registerplein 1
 • NIP Eerstelijnspsychologen 2

ForSch_LT_0222

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap