Gegevens uitwisselen in het jeugddomein

Deze e-learning module is gemaakt in opdracht van de samenwerkende beroepsverenigingen binnen het programma Zorg voor de Jeugd. Het leertraject geeft handvatten voor het toepassen van de Privacywetgeving en het Beroepsgeheim in het jeugddomein. De deelnemer leert hoe je de juiste afwegingen kunt maken bij het uitwisselen van gegevens.

Leerdoelen

 • De professional is zich bewust dat een zorgvuldige gegevensuitwisseling met andere professionals noodzakelijk is voor een goede samenwerking rondom een gezin.  
 • De professional ervaart handelingsvrijheid in tegenstelling tot handelingsverlegenheid; het beroepsgeheim wordt metgezel ipv vijand, een ‘normaal’ onderdeel van het werk. 
 • De professional weet van het bestaan van de privacy app en vuistregels ‘In goed vertrouwen’ en kan zijn weg vinden in de Privacy app. 
 • De professional is bekend met de grens van eigen vakbekwaamheid (beroepscode) en kan daarom samenwerken met andere professionals in (complexe) vraagstukken binnen de uitvoering van zijn werk. 
 • De professional heeft inzicht in welke professionals betrokken zijn bij de cliënt/gezin en wie welke informatie mag en moet hebben om zijn bijdrage te kunnen leveren aan de hulp aan het kind/gezin. 
 • De professional is bij het krijgen van een vraag in staat zichzelf eerst de essentiële vragen te stellen vanuit zijn opdracht (rol, doel en noodzaak), voordat hij overgaat tot het delen van gegevens. 
 • De professional is in staat te verantwoorden, onderbouwen en beargumenteren hoe hij is omgegaan met de Privacy van de cliënt (systeem) en Beroepsgeheim. 
 • De professional is in staat om op basis van een aantal handvatten de vraag om uitwisseling van gegevens te analyseren en uit te voeren conform Jeugdwet, WGBO en AVG en beroepscodes. 

Extra informatie

Dit leertraject bevat geen toets en is dan ook niet geaccrediteerd.


Dit product is gratis beschikbaar voor iedereen.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • jeugdhulpverlener
 • medewerker jeugd-ggz
 • jeugdarts
 • jeugdbeschermer
 • medewerker Raad voor de kinderbescherming
 • medewerker Veilig Thuis
 • lid van een wijkteam
 • medewerker Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
 • medewerker gemeente
 • sociaal werker
 • schoolmaatschappelijk werker
 • Huisarts
 • Psychiater
 • Jeugdhulpverlener

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

mbo, hbo, wo

1 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

KJPGeg_LT_0320

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap