GGZ College Moeilijke kinderen of maatschappij

Dit leertraject gaat over hoe de situatie, maatschappij en ontwikkelingen binnen het psychiatrisch werkveld en ggz-stelsel bepalen of en hoe psychisch gezond onze kinderen zijn. In dit college kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar het vraagstuk van de inzet van jeugdzorg en jeugdhulp.  

Leerdoelen

Na dit leertraject weet de deelnemer:

 • Welke verklaringen er zijn voor de toename van de inzet van jeugdzorg in Nederland;
 • Hoe we processen organiseren rondom jeugdzorg of -hulp in Nederland;
 • Hoe tafelgasten vanuit hun eigen discipline aankijken tegen psychische stoornissen bij kinderen en de processen daaromheen, zoals de DSM, financiering van het zorgstelsel en het werk van de professional.

Doelgroep

Dit leertraject is interessant voor:

 • professionals binnen instanties verbonden aan de ggz zoals politie, gemeentes en ziekenhuizen, verslavingszorg, daklozenopvang;
 • onderwijzend personeel.

En verder voor zorgprofessionals met als functie:

 • Agoog
 • Maatschappelijk werkende
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Begeleider
 • Ervaringsdeskundige
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

mbo 3/4, hbo

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Registerplein 2
 • SKJ 2

ColKJP_LT_0250

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap