GGZ College Onbegrepen gedrag

Dit leertraject is gemaakt rond de uitzending van het GGZ College ‘Onbegrepen gedrag’. Dit leertraject scherpt de beeldvorming over onbegrepen gedrag aan, helpt dit gedrag te begrijpen en te beantwoorden via menselijk gedrag in plaats van een optredend ingrijpen. Daarnaast blijkt uit dit college de noodzaak om zowel binnen als buiten de ggz goede afspraken te maken over de opvang en hulpverlening van en aan mensen met onbegrepen gedrag.

Leerdoelen

Na dit leertraject weet de deelnemer:

 • Wat onbegrepen gedrag is;
 • Wat oorzaken zijn van onbegrepen gedrag;
 • Wat de rol is van de samenleving bij onbegrepen gedrag;
 • Hoe op de juiste manier om te gaan met onbegrepen gedrag;
 • Welke kwaliteitsstandaard relevant is om te kennen.​​

Doelgroep

Dit leertraject is interessant voor:

 • professionals binnen instanties verbonden aan de ggz zoals politie, gemeentes en ziekenhuizen, verslavingszorg, daklozenopvang;
 • onderwijzend personeel.

En verder voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Maatschappelijk werkende
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Begeleider
 • Ervaringsdeskundige
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

mbo 3/4, hbo

2,5 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Registerplein 2,5

ColVer_LT_0245

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap