Groepen geneesmiddelen

Dit leertraject is ontwikkeld voor hulpverleners in de ggz-instellingen zonder medische achtergrond. Het doel van dit leertraject is om, door middel van theoretische achtergronden, een basis te geven over het omgaan met geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk. Voor de veiligheid van jouw cliënten, maar ook die van jezelf.

Leerdoelen

Na het volgen van dit leertraject weet de deelnemer:

 • Welke soorten geneesmiddelen groepen er zijn.
 • Wat per groep globaal de werking van de geneesmiddelen is.
 • Wat de meest voorkomende toedieningsvormen zijn.
 • Wat de meest voorkomende bijwerkingen en de levensbedreigende bijwerkingen zijn.
 • Wat de meest voorkomende en de levensbedreigende interacties zijn.
 • Waar hij als begeleider op moet letten bij zijn cliënten.
 • Waar hij informatie over de geneesmiddelen (zoals de werking, bijwerkingen en interacties) kunt opzoeken.
 • Dat hoe je omgaat met geneesmiddelen niet alleen belangrijk is voor de cliënt, maar ook voor hemzelf en is hij zich bewust van zijn verantwoordelijke rol.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, mbo

2 uur

 • Registerplein 2
 • SKJ 2/ in aanvraag

PsfGrM_LT_0143

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap