Handleiding training MGV

Deze handleiding beschrijft een blended trainingstraject Motiverende Gespreksvoering waarbij voorafgaande en tijdens de training gebruik wordt gemaakt van de content van de e-learning Motiverende Gespreksvoering module 1 t/m 4.

De Handleiding biedt bruikbaar materiaal om een maatwerk training samen te stellen, naar behoefte van de instelling en afgestemd om de beschikbare trainingstijd.

Extra informatie

Train-de-Trainer

Via GGZ Ecademy is Train-de-trainer scholing aangeboden aan trainers. De TdT “Blended training Motiverende gespreksvoering” bestaat uit 2 dagdelen en heeft onderstaande doelen:

  • bekend raken met de Trainershandleiding “ Blended training MGV”
  • In staat zijn een blended training MGV op een adequate en bekwame wijze aan te bieden aan medewerkers binnen de instelling.

Doelgroep

Deze handleiding is gericht op trainers die werkzaam zijn binnen een ggz-instelling die aangesloten is bij GGZ Ecademy, die als opdracht hebben een blended training Motiverende Gespreksvoering te verzorgen voor hun medewerkers binnen de instelling.

  • Psycholoog
  • Verpleegkundig specialist

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, wo

nvt

Dit product is niet geaccrediteerd

MGVBLT_HL_0036

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap