Jij als ervaringsdeskundige

Volg je of heb je een opleiding gevolgd ervaringsdeskundige en werk je of overweeg je werk binnen de forensische zorg: dan is dit leertraject interessant voor jou. In dit leertraject ga je aan de slag met wat het betekent om als ervaringsdeskundige te werken in de forensische setting. Je leert wat ervaringsdeskundigheid kan betekenen in het herstelproces (hoop, verbinding, empowerment en kwaliteit van leven) van de cliënt en wat je eigen rol hierin is. Je ontdekt je krachten, je toegevoegde waarde en wat jouw valkuilen kunnen zijn in relatie met de cliënt en in relatie met je team. 

Dingen zijn in dit leertraject soms vrij zwart-wit gepresenteerd om een punt helder te maken. De werkelijkheid is vaak wat genuanceerder. Deze training is gemaakt in samenwerking met mensen met verschillende perspectieven.

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject:

 • Heb je inzicht in de mogelijke invloed van je eigen geschiedenis in relatie tot de cliënt en jouw collega’s. Je hebt je kennis vergroot omtrent forensische aspecten, zoals crimineel gedrag en vrijheidsbeperking. Tot slot heb je inzicht in jouw mogelijkheden om een cliënt te ondersteunen in zijn herstel vanuit jouw rol als ervaringsdeskundig zorgprofessional.

Subdoelen:

 • Heb je nagedacht over hoe je eigen ervaringen en de verwerking ervan een rol spelen in jouw werk als forensisch ervaringsdeskundige.
 • Heb je zicht op hoe jouw eigen ervaringen in de forensische zorg jouw houding ten aanzien van de zorg, politie en justitie beïnvloeden. 
 • Heb je inzicht in factoren die van invloed kunnen zijn op crimineel gedrag.
 • Heb je inzicht in wat vrijheidsbeperking kan betekenen voor de kwaliteit van leven van de cliënt.
 • Ben je je bewust van de subcultuurtaal die cliënten kunnen gebruiken. 
 • Weet je hoe je inclusie in de maatschappij kunt vergroten voor de forensische cliënt. 
 • Weet je wat je kunt doen met betrekking tot het afleren en controleren van ongewenst gedrag.  
 • Heb je kennis van de verschillende valkuilen:
 • overidentificatie;
 • te veel begrip tonen voor het delict;
 • te veel ‘vrienden’ willen zijn.
 • Weet je dat ‘disclosure’ (zelfonthulling) een bewust proces moet zijn.
 • Ben je bekend met jouw rol ten aanzien van risicotaxatie.
 • Heb je inzicht in de betekenis van de vijf rollen van een ervaringsdeskundige binnen de forensische zorg. 
 • Weet je wat de forensische setting betekent voor jouw werk als ervaringsdeskundige.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie: 

 • Ervaringsdeskundige

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant: 

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

HBO, HBO+Master, WO

2 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

ForErb_LT_0325

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap