Langetermijngevolgen van kindermishandeling

Dit leertraject gaat over het verband tussen kindermishandeling en gezondheidsklachten op volwassen leeftijd. Rode draad in de cursus is het baanbrekende onderzoek van dr. Vincent Felitti (the Ace study).

Het E-college en de cursus zijn ontwikkeld door Augeo.

Leerdoelen

De deelnemer:


 • leert dat kindermishandeling tot diverse ziektes kan leiden. Rechtstreeks door de mishandeling, of door risicovolle gedragingen als gevolg van de mishandeling;
 • wordt zich ervan bewust dat problemen die zich voordoen door nare jeugdervaringen ook een ‘oplossing’ kunnen bieden voor nare jeugdervaringen.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Aandachtsfunctionaris
 • Agoog
 • Begeleider
 • Maatschappelijk werkende
 • Psychiater
 • Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Sociotherapeut
 • Verpleegkundige
 • Jeugdhulpverlener

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

mbo, hbo, wo

1 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 1
 • LV-POH-GGZ 1
 • SKJ 1
 • Verpleegkundig Specialisten Register 1
 • Registerplein 1
 • NIP Eerstelijnspsychologen 1
 • NVP (Kwaliteitsregister Psychotherapie) 1

KindLT_LT_0049

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap