LVB & extra uitdagingen en risico's

Problemen heeft iedereen, maar voor jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB is de kans op schooluitval, geen werk of dagbesteding, schulden en armoede en/of criminaliteit een stuk groter. In dit leertraject zoom je in op de bijkomende problematiek die veel voorkomt.

Leerdoelen

Na het doorlopen van dit leertraject weet de deelnemer:

 • wat risico’s zijn van een LVB voor de schoolgang van jeugdigen;
 • wat uitdagingen zijn in een (gezonde) vrije tijdsbesteding van jeugdigen met een LVB;
 • wat knelpunten zijn in het vinden en behouden van werk;
 • wat risico’s zijn van een LVB in het ontstaan van financiële problematiek;
 • wat risico’s zijn van een LVB in het ontstaan van criminaliteit en/of uitbuiting;
 • hoe met bovenstaande risico’s en uitdagingen rekening te houden.

Extra informatie

Dit product is gratis beschikbaar voor iedereen.


Overige producten rond LVB

'Ogen open voor LVB' is de eerste van een reeks leertrajecten van Landelijk Kenniscentrum LVB met toegankelijke kennis over een LVB. De andere leertrajecten uit deze reeks zijn:

 

Wil je weten welke leerproducten GGZ Ecademy nog meer aanbiedt rond het onderwerp LVB? Bekijk hier het Thema-overzicht LVB.


Accreditatie

Dit leertraject is geaccrediteerd voor SKJ (1.65 punten) en Registerplein (2 punten). Heb je een voldoende behaald voor de toets en wil je in aanmerking komen voor accreditatiepunten, stuur dan het certificaat naar het Landelijk Kenniscentrum LVB via info@kenniscentrumlvb.nl. Zij sturen een document retour waarmee je de punten zelf aan kunt vragen.

Doelgroep

Dit leertraject is ontwikkeld voor iedereen die beroepsmatig in aanraking komt met jeugdigen of jongvolwassenen met een (vermoedelijke) LVB, zoals:

 • Cliëntondersteuner
 • Psychodiagnostisch werker
 • Aandachtsfunctionaris
 • Agoog
 • Begeleider
 • Maatschappelijk werkende
 • Psychiater
 • Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Arts
 • Verslavingsarts
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

mbo, hbo, hbo+ master, wo

1,5 uur

 • SKJ 1.65
 • Registerplein 2

LVBRis_LT_0364

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap