Moti-55

Moti-55 is een vier-gesprekken traject, een programma voor 55-plussers , waarvan bekend is dat ze op een (beginnend) problematische manier bezig zijn met alcoholgebruik.

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject:

 • Kent de deelnemer het 4 gesprekken model van Moti-55 en de belangrijkste instrumenten;
 • Weet de deelnemer weet voor welke doelgroep de interventie is bedoeld en kent de belangrijkste kenmerken van de doelgroep evenals de in- en exclusiecriteria;
 • Kent de deelnemer de verplichte onderdelen van de 4 gesprekken en weet hoe deze moeten worden toegepast.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals die Moti-55 inzetten, zoals:

 • Preventiewerker
 • Agoog
 • Begeleider
 • Maatschappelijk werkende
 • POH GGZ

Zorgstandaard

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, hbo+ master

4 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 4
 • LV-POH-GGZ 4
 • Registerplein 3
 • VVGN (Ver. voor Verslavingsgeneeskunde Nederland) Vervallen
 • Verpleegkundig Specialisten Register 4

OudMot_LT_0276

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap