Moti-55

Moti-55 is een vier-gesprekken traject, een programma voor 55-plussers , waarvan bekend is dat ze op een (beginnend) problematische manier bezig zijn met alcoholgebruik.

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject:


  • Kent de deelnemer het 4 gesprekken model van Moti-55 en de belangrijkste instrumenten;
  • Weet de deelnemer weet voor welke doelgroep de interventie is bedoeld en kent de belangrijkste kenmerken van de doelgroep evenals de in- en exclusiecriteria;
  • Kent de deelnemer de verplichte onderdelen van de 4 gesprekken en weet hoe deze moeten worden toegepast.


Doelgroep

Dit leertraject is ontwikkeld voor:


  • professionals die Moti-55 inzetten zoals preventiemedewerkers en andere zorgverleners.


En verder voor:


  • POH GGZ

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, HBO+Master

4 uur

  • Kwaliteitsregister V&V 4
  • Kwaliteitsregister POH-GGZ 4
  • VVGN in aanvraag
  • Registerplein 3

OudMot_LT_0276

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap