Ogen open voor LVB

Wanneer je met jeugdigen en jongvolwassenen werkt, ontmoet je geregeld iemand met een licht verstandelijke beperking (LVB). Misschien zonder dat je het door hebt, want een LVB zie je meestal niet. Door je bewust te zijn van een mogelijke LVB, herken je deze eerder en kun je de juiste tools en handvatten inzetten. 

Leerdoelen

Na het doorlopen van dit leertraject weet de deelnemer:

 • wat de relevantie is van het herkennen van een LVB; 
 • wat knelpunten kunnen zijn in het leven van jeugdigen en (jong)volwassenen met een LVB; 
 • wat een LVB is a.d.h.v. IQ en adaptieve vaardigheden; 
 • welke kenmerken en signalen bij een LVB kunnen horen; 
 • wat onder- en overvraging is en hoe je hier mee omgaat; 
 • welke handvatten en informatiebronnen beschikbaar zijn.

Extra informatie

Dit product is gratis beschikbaar voor iedereen.


Accreditatie

Dit leertraject is geaccrediteerd voor SKJ (1.65 punten) en Registerplein (2 punten). Heb je een voldoende behaald voor de toets en wil je in aanmerking komen voor accreditatiepunten, stuur dan het certificaat naar het Landelijk Kenniscentrum LVB via info@kenniscentrumlvb.nl. Zij sturen een document retour waarmee je de punten zelf aan kunt vragen.


Overige producten rond LVB

'Ogen open voor LVB' is de eerste van een reeks leertrajecten van Landelijk Kenniscentrum LVB met toegankelijke kennis over een LVB. De andere leertrajecten uit deze reeks zijn:

Wil je weten welke leerproducten GGZ Ecademy nog meer aanbiedt rond het onderwerp LVB? Bekijk hier het Thema-overzicht LVB.


Doelgroep

Dit leertraject is ontwikkeld voor iedereen die beroepsmatig in aanraking komt met jeugdigen of jongvolwassenen met een (vermoedelijke) LVB, zoals:

 • Cliëntondersteuner
 • Psychodiagnostisch werker
 • Aandachtsfunctionaris
 • Agoog
 • Begeleider
 • Maatschappelijk werkende
 • Psychiater
 • Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Arts
 • Verslavingsarts
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundige
 • Verpleegkundig specialist
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

mbo, hbo, hbo+ master, wo

1,5 uur

 • SKJ 1,65 punten
 • Registerplein 2

LVBOgO_LT_0362

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap