Omgaan met cliënten met een LVB

Dit leertraject is voor iedereen die meer wil weten over het omgaan met een cliënt met een licht verstandelijke beperking (LVB). Het leertraject richt zich echter op de uitvoerend medewerker.

Leerdoelen

Na afloop van dit leertraject kan de deelnemer benoemen:

 • Hoe in de omgang aansluiting te vinden bij een cliënt met een LVB. – Waar rekening mee te houden bij een cliënt met een LVB.

Weet de deelnemer:

 • Hoe hij voor een juiste grondhouding/attitude zorgt;
 • Hoe hij sensitief is voor behoeften achter gedrag en responsief te reageren.
 • Hoe te zorgen voor gelijkwaardigheid.
 • Hoe een cliënt met een LVB regie te geven.
 • Hoe te voorkomen dat je woorden en gedachten voor de cliënt invult.
 • Hoe om te gaan met je eigen irritatie en/of valkuilen in het omgaan met een cliënt.
 • Hoe communicatie af te stemmen op een cliënt met LVB:
 • Hoe onder- en overvraging zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Hoe de cliënt te ondersteunen bij sociale informatieverwerking.
 • Hoe erachter te komen wat de cliënt nodig heeft in praktische ondersteuning.
 • Wat het verschil is tussen cognitief, sociaal en emotioneel niveau.
 • Hoe aan te sluiten bij het sociaal en emotioneel niveau van de cliënt.
 • Hoe het netwerk/de omgeving te betrekken.
 • Hoe om te gaan met lastig hanteerbaar gedrag.
 • Hoe om te gaan met kwetsbaarheden.
 • Hoe de cliënt te begeleiden in de keuzes die hij maakt.

Extra informatie

Deze e-learning module is onderdeel van de leerlijn LVB. Deze module vormt de tweede in een reeks basismodules binnen deze leerlijn waarvan Herkennen van een LVB de eerste module is.

Doelgroep

Deze e-learning module is voor iedereen die meer wil weten over het omgaan met cliënten met een licht verstandelijke beperking. De module focust zich echter op de uitvoerend medewerker. De omschrijvingen en casussen zijn vooral gericht op het werken met (jong)volwassenen. Sommige informatie kan ook op kinderen en jeugdigen worden toegepast.

 • Agogen
 • Verpleegkundigen

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, MBO

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Registerplein Vervallen

LVBOm2_LT_0046

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap