Omgaan met ethische kwesties (moreel beraad)

In een ondersteunend instrument vind je instrumenten, methoden en materialen die je tijdens je werk, met collega’s of alleen, kunt inzetten om te kijken waar je staat, te reflecteren en te oefenen.


Een moreel beraad is een methode waarmee je ethische dilemma’s uit je werk gestructureerd bespreekt met collega’s. Dit helpt om alle keuzerichtingen te zien en hiermee gericht aan de slag te gaan. Het doel van dit ondersteunend instrument is om te begrijpen wat moreel beraad is en hoe de deelnemer dit kan toepassen. De deelnemer gaat samen met zijn collega’s aan de slag met ethische dilemma’s aan de hand van de methode ‘moreel beraad’.


Dit ondersteunend instrument is bedoeld om op de werkvloer te worden ingezet. Het wordt niet afgesloten met een toets en er is geen accreditatie.

Leerdoelen

Na het doorlopen van dit ondersteunend instrument weet de forensisch professional:

 • Wat ethische dilemma’s zijn;
 • Waarom het van belang is om bekend te zijn met de normen en waarden van jezelf en de cliënt;
 • Hoe je moreel beraad voert.

Extra informatie

Een ondersteunend instrument is bedoeld om op de werkvloer te worden ingezet. Het wordt niet afgesloten met een toets en er is geen accreditatie.

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

Dit ondersteunend instrument is bedoeld voor professionals die werken met forensische cliënten. Veelvoorkomende opleidingsachtergronden zijn: 

 • Maatschappelijk werkende
 • Psycholoog
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Sociotherapeut
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundige
 • Ervaringsdeskundige
 • Agoog
 • Begeleider

Zorgstandaard

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

hbo, mbo 3/4

1 tot 4 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

ForEth_OI_0168

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap