Omgaan met ethische kwesties (moreel beraad)

Een moreel beraad is een methode waarmee je ethische dilemma’s uit je werk gestructureerd bespreekt met collega’s. Dit helpt om alle keuzerichtingen te zien en hiermee gericht aan de slag te gaan. Het doel van dit ondersteunend instrument is om te begrijpen wat moreel beraad is en hoe de deelnemer dit kan toepassen. De deelnemer gaat samen met zijn collega’s aan de slag met ethische dilemma’s aan de hand van de methode ‘moreel beraad’.

Omdat de uitvoering van dit ondersteunend instrument grotendeels op de werkvloer gebeurt, wordt er geen accreditatie voor aangevraagd.

Leerdoelen

Na het doorlopen van dit ondersteunend instrument weet de forensisch professional:

 • Wat ethische dilemma’s zijn;
 • Waarom het van belang is om bekend te zijn met de normen en waarden van jezelf en de cliënt;
 • Hoe je moreel beraad voert.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit medewerkers die werkzaam zijn in de forensische zorg (ambulant, gesloten, klinisch en open) en direct contact met cliënten hebben. Het kan ook dat ze werkzaam zijn in een instelling met cliënten waar het gedrag vraagt om forensische benadering, eventueel zonder forensische titel. Veel voorkomende opleidingsachtergronden zijn:

Dit leertraject is ook geschikt voor ondersteunende medewerkers met direct cliëntcontact.

 • Agogen
 • Ervaringswerkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychologen
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverleners
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
 • Sociotherapeuten
 • Vaktherapeuten
 • Verpleegkundigen

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

HBO, MBO 3/4

1 tot 4 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

ForEth_OI_0168

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap