Omgaan met seksualiteit

Om seksualiteit bespreekbaar te maken, is het belangrijk dat je aan cliënten (en soms ook collega’s) uit kunt leggen waarom je dat doet. Je hebt daarom kennis nodig over de wisselwerking tussen seksualiteit en psychische problematiek. Bovendien is het belangrijk dat je weet hoe je seksualiteit bespreekbaar maakt en wat de aandachtspunten hierbij zijn. 

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject kan de deelnemer:

 • omschrijven wat seksualiteit is;
 • uitleggen dat het beeld van wat seksualiteit is per individu kan verschillen;
 • beargumenteren waarom het belangrijk is om seksualiteit bespreekbaar te maken in de zorgrelatie;
 • uitleggen wanneer en hoe je naasten betrekt bij een gesprek over seksualiteit;
 • reflecteren op de eigen rol bij het opvangen van signalen van seksuele problematiek en disfuncties;
 • omschrijven hoe seksualiteit bespreekbaar gemaakt kan worden;
 • uitleggen welke houding wenselijk is om aan te nemen tijdens een gesprek over seksualiteit;
 • benoemen hoe informatie gevonden kan worden over het omgaan met een strafbaar feit;
 • uitleggen waarom het voor zowel hulpverleners als cliënten lastig kan zijn om seksualiteit bespreekbaar te maken;
 • factoren benoemen waar rekening mee moet worden gehouden tijdens het bespreekbaar maken van seksualiteit.

Extra informatie

Dit leertraject is onderdeel van de leerlijn 'Seksualiteit'. Wil je weten welke leerproducten er nog meer bij dit thema horen, kijk dan in het Thema-overzicht Seksualiteit.

Dit product is medegefinancierd door Akwa GGZ en gratis beschikbaar voor iedereen.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • POH GGZ
 • Agoog
 • Begeleider
 • Arts
 • Ervaringsdeskundige
 • Maatschappelijk werkende
 • Psychiater
 • Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

mbo 4

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • LV-POH-GGZ 2
 • Registerplein 2
 • Verpleegkundig Specialisten Register 2

SekInl_LT_0343

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap