Ouderen en comorbiditeit

Welkom in het leertraject ‘Ouderen en comorbiditeit’. Dit leertraject is onderdeel van het thema Ouderen. Er wordt gesproken over comorbiditeit. Hiermee wordt bedoeld dat een cliënt één of meer (chronische) psychische of somatische aandoeningen heeft, naast de hoofddiagnose waar de meeste aandacht naar uitgaat.

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject:

 • ben je bekend met de (complexe) samenhang tussen somatiek en psyche, in de context van het ouder zijn of worden.
 • ben je je bewust van de specifieke elementen bij de groep ‘ouderen’, zoals levensfase en polyfarmacie.
 • heb je kennis over veelvoorkomende (chronische) psychische en somatische aandoeningen bij ouderen.
 • ben je je bewust van diverse (psychische en/of somatische) klachten die kunnen spelen bij ouderen. 
 • kun je somatische klachten herkennen die mede verklaard kunnen worden vanuit een psychisch ziektebeeld, en vice versa. 
 • kun je inschatten wie op welke wijze te informeren om zo accuraat mogelijk te handelen.
 • kun je het onderscheid maken tussen acute situaties, waarbij iemand betrekken niet kan wachten, en minder urgente situaties.
 • weet je hoe je aan de hand van psycho-educatie de cliënt, familie en naasten beter kunt betrekken bij, en inzicht kunt geven in, het proces van ouder zijn/worden.

Doelgroep

 • Agogen
 • verpleegkundigen
 • verzorgenden
 • POH GGZ
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, MBO

1,5 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Registerplein 2
 • Kwaliteitsregister POH-GGZ 2

Oudggz_LT_0262

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap