Ouderen en comorbiditeit

Dit leertraject is onderdeel van het thema Ouderen. Er wordt gesproken over comorbiditeit. Hiermee wordt bedoeld dat een cliënt één of meer (chronische) psychische of somatische aandoeningen heeft, naast de hoofddiagnose waar de meeste aandacht naar uitgaat.

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject:

 • is de deelnemer bekend met de (complexe) samenhang tussen somatiek en psyche, in de context van het ouder zijn of worden.
 • is de deelnemer zich bewust van de specifieke elementen bij de groep ‘ouderen’, zoals levensfase en polyfarmacie.
 • heeft de deelnemer kennis over veelvoorkomende (chronische) psychische en somatische aandoeningen bij ouderen.
 • is de deelnemer zich bewust van diverse (psychische en/of somatische) klachten die kunnen spelen bij ouderen. 
 • kan de deelnemer somatische klachten herkennen die mede verklaard kunnen worden vanuit een psychisch ziektebeeld, en vice versa. 
 • kan de deelnemer inschatten wie op welke wijze te informeren om zo accuraat mogelijk te handelen.
 • kan de deelnemer het onderscheid maken tussen acute situaties, waarbij iemand betrekken niet kan wachten, en minder urgente situaties.
 • weet de deelnemer hoe je aan de hand van psycho-educatie de cliënt, familie en naasten beter kunt betrekken bij, en inzicht kunt geven in, het proces van ouder zijn/worden.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • POH GGZ
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Verpleegkundige
 • Verzorgende

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, mbo

1,5 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Registerplein 2
 • LV-POH-GGZ 2
 • Verpleegkundig Specialisten Register 2

Oudggz_LT_0262

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap