Ouderen en problematisch middelengebruik en verslaving

Met als basis een gezonde leefstijl gaat dit leertraject in op de invloed van (verslavende) middelen bij ouderen, met extra aandacht voor problematisch gebruik en verslaving bij alcohol en benzodiazepines. Het leertraject biedt deelnemers inzicht in signalen van problematisch middelengebruik en verslaving bij ouderen. Ook worden handvatten aangereikt om deze signalen op een objectieve en coachende manier bespreekbaar te maken met de cliënt.

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject:

 • is de deelnemer alert op mogelijke signalen van problematisch middelengebruik en verslaving bij ouderen, heb je kennis van de gevolgen en risico’s hiervan en durf je hierover het gesprek aan te gaan.


Subdoelen:

 • weet de deelnemer waarom ouderen een kwetsbare groep zijn en waarom middelen bij hen anders werken dan bij jongere mensen.
 • is de deelnemer zich bewust van het belang om alert te zijn op mogelijk problematisch gebruik en mogelijke verslaving bij ouderen.
 • is de deelnemer zich bewust van prevalentie en kenmerken van problematisch middelengebruik en verslaving bij ouderen:
 • heeft de deelnemer inzicht in prevalentiecijfers betreffende problematisch middelengebruik en verslaving bij ouderen.
 • weet de deelnemer welke signalen duiden op problematisch gebruik en verslaving van alcohol bij ouderen.
 • weet de deelnemer welke signalen duiden op problematisch gebruik en verslaving van benzodiazepines bij ouderen.
 • kan de deelnemer de relevante screeningsinstrumenten inzetten bij het vermoeden van problematisch middelengebruik en verslaving en weet hij het gesprek over problematisch middelengebruik en verslaving op een waardevrije manier aan te gaan.
 • weet de deelnemer wat de gevolgen van problematisch middelengebruik en verslaving op lange termijn kunnen zijn.
 • heeft de deelnemer kennis over het geven van relevante psycho-educatie.
 • kan de deelnemer motiverend opstellen, zodat de cliënt regie behoudt over zijn keuzes en zijn gebruik.
 • kan de deelnemer onderzoeken welke functie(s) het gebruik heeft in de leefstijl van de cliënt.
 • herkent de deelnemer wat beschermende en risicofactoren zijn in het leven van de cliënt.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • POH GGZ
 • Verpleegkundige

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

mbo, hbo

1,5 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 1
 • Verpleegkundig Specialisten Register Vervallen
 • Registerplein 1
 • LV-POH-GGZ 1
 • VVGN (Ver. voor Verslavingsgeneeskunde Nederland) Vervallen

OudVer_LT_0263

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap