Ouderen en problematisch middelengebruik en verslaving

Met als basis een gezonde leefstijl gaat dit leertraject in op de invloed van (verslavende) middelen bij ouderen, met extra aandacht voor problematisch gebruik en verslaving bij alcohol en benzodiazepines. Het leertraject biedt deelnemers inzicht in signalen van problematisch middelengebruik en verslaving bij ouderen. Ook worden handvatten aangereikt om deze signalen op een objectieve en coachende manier bespreekbaar te maken met de cliënt.


Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject:

 • ben je alert op mogelijke signalen van problematisch middelengebruik en verslaving bij ouderen, heb je kennis van de gevolgen en risico’s hiervan en durf je hierover het gesprek aan te gaan.


Subdoelen:

 • weet je waarom ouderen een kwetsbare groep zijn en waarom middelen bij hen anders werken dan bij jongere mensen.
 • ben je je bewust van het belang om alert te zijn op mogelijk problematisch gebruik en mogelijke verslaving bij ouderen.
 • ben je je bewust van prevalentie en kenmerken van problematisch middelengebruik en verslaving bij ouderen:
 • heb je inzicht in prevalentiecijfers betreffende problematisch middelengebruik en verslaving bij ouderen.
 • weet je welke signalen duiden op problematisch gebruik en verslaving van alcohol bij ouderen.
 • weet je welke signalen duiden op problematisch gebruik en verslaving van benzodiazepines bij ouderen.
 • kun je de relevante screeningsinstrumenten inzetten bij het vermoeden van problematisch middelengebruik en verslaving en weet je het gesprek over problematisch middelengebruik en verslaving op een waardevrije manier aan te gaan.
 • weet je wat de gevolgen van problematisch middelengebruik en verslaving op lange termijn kunnen zijn.
 • heb je kennis over het geven van relevante psycho-educatie.
 • kun je je motiverend opstellen, zodat de cliënt regie behoudt over zijn keuzes en zijn gebruik.
 • kun je onderzoeken welke functie(s) het gebruik heeft in de leefstijl van de cliënt.
 • herken je wat beschermende en risicofactoren zijn in het leven van de cliënt.


Doelgroep

 • POH GGZ
 • verpleegkundigen
 • Agogen

Kwaliteitsstandaarden

 • Comorbiditeit  
 • Ouderen met psychische aandoeningen
 • Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving
 • Vroege opsporing van psychische klachten en aandoeningen in de volwassen bevolking
 • Dubbele diagnose

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

MBO, HBO

1,5 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 1
 • Verpleegkundig Specialisten Register 1
 • Registerplein 1
 • Kwaliteitsregister POH-GGZ 1

OudVer_LT_0263

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap