Positieve gezondheid

Het inspiratietraject bevat een interview met Machteld Huber, grondlegger van het gedachtegoed van Positieve gezondheid. Dit product is nog in ontwikkeling. Later vind je hier meer informatie.

Leerdoelen

Na het doorlopen van dit leertraject kan de deelnemer:

 • Beschrijven wat er wordt verstaan onder positieve gezondheid;
 • Opsommen wat de kenmerken zijn van positieve gezondheid;
 • Beoordelen op welke wijze positieve gezondheid en de herstelbenadering met elkaar samenhangen;
 • Op welke wijze hij het spinnenwebdiagram kan gebruiken in de dagelijkse praktijk;
 • Aan de hand van de theorie afleiden wat de betekenis van positieve gezondheid voor de ggz kan zijn;
 • Onderscheiden wat de implementatie van positieve gezondheid in z’n werk betekent voor de persoonlijke beroepshouding.

Doelgroep

 • GZ psychologen
 • Agogen
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
 • verpleegkundig specialisten
 • ervaringsdeskundigen
 • POH GGZ
 • social worker
 • psychiaters

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

In ontwikkeling

MBO, HBO, WO

1 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

PosGez_IT_0259

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap