Psychofarmaca

Dit leertraject helpt je bewust te worden van de belangrijke rol die jij als hulpverlener speelt bij het verstrekken van geneesmiddelen aan cliënten. Dit leertraject is onderdeel van het Thema Medicatie bij psychiatrische aandoeningen.

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject kan de deelnemer:

  • Veilig omgaan met geneesmiddelen in de ggz (verstrekken van geneesmiddelen in de brede zin van het woord).

Doelgroep

Voor verpleegkundigen in de ggz die geneesmiddelen mogen verstrekken en/of uitzetten. Omdat de cursist al werkzaam is in de ggz en bepaalde voorkennis heeft, ligt het accent niet alleen op kennis, maar op het toepassen van kennis. Het gaat dus om een e-learning module in het kader van nascholing.

  • verpleegkundig specialisten
  • verpleegkundigen

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, MBO 3/4

3 uur

  • Kwaliteitsregister V&VN 3

PsyFar_LT_0003

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap