Psychopathologie bij kinderen en jeugd

Het leertraject 'Psychopathologie bij kinderen en jeugd' richt zich specifiek op de psychopathologie bij jeugdigen tot 18 jaar. Je leert dat de ontwikkelingsfases, context, systeem en diagnose invloed hebben op het gedrag van de jeugdigen. Ook leer je beter contact te maken door te kijken en luisteren naar de jeugdigen.

In eerste instantie is het leertraject bedoeld voor beginnende professionals of professionals die starten met deze doelgroep, secundair kan het worden ingezet als opfrismodule.

Leerdoelen

Na het volgen van dit leertraject sluit je aan bij de belevingswereld van kinderen en jongeren in de leeftijdscategorie 0-18 jaar. Je weet dat de ontwikkelingsfase, de context en diagnose van invloed kunnen zijn op het interpreteren van gedrag.


 • Je verklaart gedrag aan de hand van het Social Information Processing -model;
 • Je observeert en interpreteert gedrag, je herkent gedragspatronen en je kunt een volgende stap zetten bij het constateren van specifiek gedrag;
 • Je weet dat psychopathologie een van de factoren is in het voorspellen en verklaren van gedrag;
 • Je weet dat gedrag ook kan voortkomen uit context (omgeving en systeem);
 • Je weet gedrag een karakteristiek van de persoon is en wanneer niet;
 • Je handelt vanuit de juiste attitude en basishouding en je gaat met kennis van de basisvaardigheden voor de bejegening van jouw cliënt en de naasten (systeem) het gesprek aan;
 • Je betrekt het systeem rond je cliënt, weet hoe je daarop aan kunt sluiten en hoe je het systeem kunt ondersteunen.
 • Je weet hoe je psycho-educatie kunt introduceren;
 • Je bent bekend bekend met KOPP.

Extra informatie

Dit product staat in 2024 'in the picture' en is daarom gratis beschikbaar voor iedereen:

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • GZ psycholoog
 • POH GGZ
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundige
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis
In the picture

hbo, hbo+ master, NLQF 6

3,5 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 4
 • Verpleegkundig Specialisten Register 4
 • Registerplein 3
 • SKJ 3

KJPPpa_LT_0207

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap