Relatie tussen team en cliënt

De relatie met het team en de cliënt is belangrijk voor het leef- en werkklimaat op een afdeling. In dit verdiepingsleertraject wordt uitgelegd hoe deze relatie in elkaar zit en waarom het zo belangrijk is dat dit in balans is. Dit wordt gecreëerd door goede communicatie en voldoende kwalitatieve zelfreflectie.

Leerdoelen

Na afronding van het leertraject weet de forensisch professional:

 • Hoe een goed teamfunctioneren invloed heeft op het herstel van een cliënt:
 • Dat het teamfunctioneren invloed heeft op het leef- en werkklimaat;
 • Dat het teamfunctioneren invloed heeft op de veiligheid;
 • Hoe je elkaars talenten kunt herkennen en gebruiken.
 • Waarom het van belang is dat een team goed kan communiceren en reflecteren:
 • Welke elementen van belang zijn in een overdracht.
 • Hoe je een risicotaxatie kunt uitvoeren met het team;
 • Hoe je kunt samenwerken als team;
 • Wat de invloed van groepsdynamiek is op het team en de client;
 • Hoe je contact kunt maken met de cliënt:
 • Hoe jij kunt bijdragen aan leren en zingeving voor cliënten.
 • Hoe jij kunt bijdragen aan veiligheid voor cliënten, medewerkers en de samenleving:
 • Hoe jij kunt bijdragen aan structuur voor cliënten.
 • Welke elementen van belang zijn bij een overdracht;
 • Hoe je het gedrag van de cliënt kunt waarnemen en analyseren: 
 •     Dat het waarnemen en analyseren van gedrag mogelijke risico’s kan voorspellen en verklaren;
 •     Dat je vanuit waargenomen gedrag verschillende interventies kunt inzetten;
 •     Dat je de functie en betekenis van het gedrag begrijpt;
 •     Wat de relatie is met psychopathologie.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals die werken met forensische cliënten. Veelvoorkomende opleidingsachtergronden zijn: 

 • Maatschappelijk werkende
 • Psycholoog
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Sociotherapeut
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundige
 • Agoog
 • Begeleider
 • Ervaringsdeskundige
 • Jeugdhulpverlener

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

hbo, mbo 3/4, wo

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 1
 • Verpleegkundig Specialisten Register 1
 • Registerplein 1
 • SKJ 2

ForTeC_LT_0171

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap