Relationele veiligheid

In dit verdiepingsleertraject gaat de deelnemer aan de slag met relationele veiligheid.

Leerdoelen

 • De deelnemer erkent het belang van relationele veiligheid in de behandeling van de cliënt;
 • De deelnemer kan relationele veiligheid in beeld brengen aan de hand van:
 • het team;
 • de cliënten;
 • de wereld binnen de instelling;
 • de buitenwereld van de cliënten.
 • De deelnemer kan de relationele veiligheid verbeteren aan de hand van See (zien), Think (denken) en Act (doen):
 • de deelnemer ZIET wat er om hem heen gebeurt in de instelling;
 • de deelnemer denkt na over het gedrag dat hij observeert (waar komt het mogelijk vandaan, wat zou de betekenis kunnen zijn, en wat zijn de mogelijke risico’s);
 • de deelnemer DOET iets voordat het mis gaat.
 • De deelnemer kan stappen zetten om actief met zijn team te werken aan relationele veiligheid.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit medewerkers die werkzaam zijn in de forensische zorg en direct contact met cliënten hebben. De forensische psychiatrie houdt zich bezig met personen die van de rechter een vrijheidsbeperkende maatregel hebben gekregen, in combinatie met gedwongen verpleging en behandeling. De forensische medewerkers werken vaak in de rol van sociotherapeut, sociotherapeutisch medewerker of activiteitenbegeleider. Desondanks hebben ze vaak een verschillende opleidingsachtergrond.

 • ervaringswerkers
 • maatschappelijk werkers
 • psychologen
 • sociaal pedagogisch hulpverleners
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
 • sociotherapeuten
 • vaktherapeuten
 • verpleegkundigen

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

HBO, MBO 4

2,5 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 3
 • Verpleegkundig Specialisten Register 3
 • Registerplein 3

ForReV_LT_0203

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap