Relationele veiligheid

In dit verdiepingsleertraject gaat de deelnemer aan de slag met relationele veiligheid en leert aan welke elementen die van belang zijn voor de veiligheid hij aandacht kan besteden: het team, de cliënten, de wereld binnen en de buitenwereld. Je leert aan de hand van de methode ‘See (zien), Think (denken), Act (doen)’ wat jij en je team kunnen doen om relationele veiligheid te vergroten.

Leerdoelen

 • De deelnemer erkent het belang van relationele veiligheid in de behandeling van de cliënt;
 • De deelnemer kan relationele veiligheid in beeld brengen aan de hand van:
 • het team;
 • de cliënten;
 • de wereld binnen de instelling;
 • de buitenwereld van de cliënten.
 • De deelnemer kan de relationele veiligheid verbeteren aan de hand van See (zien), Think (denken) en Act (doen):
 • de deelnemer ZIET wat er om hem heen gebeurt in de instelling;
 • De deelnemer denkt na over het gedrag dat hij observeert (waar komt het mogelijk vandaan, wat zou de betekenis kunnen zijn, en wat zijn de mogelijke risico’s);
 • De deelnemer DOET iets voordat het mis gaat.
 • De deelnemer kan stappen zetten om actief met zijn team te werken aan relationele veiligheid.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals die werken met forensische cliënten. Veelvoorkomende opleidingsachtergronden zijn: 

 • Maatschappelijk werkende
 • Psycholoog
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Sociotherapeut
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundige
 • Ervaringsdeskundige
 • Jeugdhulpverlener

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

hbo, mbo 4

2,5 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN Vervallen
 • Verpleegkundig Specialisten Register 2
 • Registerplein 2,5
 • SKJ 2,5

ForReV_LT_0203

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap