Signaleren en begeleiden van riskant middelengebruik

In dit leertraject leer je hoe je middelengebruik kan signaleren en bespreekbaar kan maken.

Leerdoelen

Hoofdleerdoel

  • Het kunnen signaleren en bespreekbaar maken van risicovol middelengebruik.

Subleerdoelen

Kunnen benoemen:

  • wat het doel en belang is van vroegsignalering;
  • wat signalen van middelengebruik en risicovol gokken/gamen zijn;
  • hoe middelengebruik en risicovol gokken/gamen laagdrempelig bespreekbaar kunnen worden gemaakt.

Extra informatie

Dit leertraject kan individueel worden gevolgd of als onderdeel van een blended leertraject met klassikale trainingen. Deze klassikale trainingen worden gegeven door trainers van Jellinek. Instellingen kunnen deze klassikale training aanvragen bij Jellinek. Voor meer informatie over deze trainingen, mail naar info@jellinek.nl.

Doelgroep

Dit leertraject is ontwikkeld voor beroepskrachten die in hun werk contact hebben met mensen die mogelijk middelen gebruiken of risicovol gokken/gamen, of een risicogroep zijn om middelen te gebruiken of risicovol te gokken/gamen. Bijvoorbeeld:

  • professionals in onderwijsinstellingen;
  • jeugdhulpverleners;
  • buurt- en jongerenwerkers en wijkteams;
  • zorgprofessionals in verzorgings- of verpleeghuizen.

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

In ontwikkeling

MBO, HBO

2 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

ProbMi_LT_0265

Leer mee!

Met meer dan 80 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap