Suïcidepreventie met memotrainer

Het leertraject Suïcidepreventie met memotrainer bevat dezelfde inhoud als het leertraject Suïcidepreventie, als toevoeging staat in dit leertraject de memotrainer aan. De memotrainer helpt bij het opfrissen van de kennis die in het leertraject Suïcidepreventie wordt aangeboden. De memotrainer kan ingezet worden na het volgen van het leertraject om het leren te verlengen of juist voorafgaande aan het volgen van het leertraject, als test van de (voor)kennis.

Dit leertraject biedt de hulpverlener ondersteuning en begeleiding om de aanbevelingen uit de Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en Behandeling van suïcidaal gedrag (MDR) toe te passen in het dagelijkse contact met cliënten.


Leerdoelen

Hoofdleerdoel

 • De deelnemer leert aansluiten bij en omgaan met een cliënten met suïcidale gedachten of gedrag.


Sub-leerdoelen

 • De deelnemer kent de inhoud van de richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.
 • De deelnemer weet welke vragen hij kan stellen aan de cliënt en waarom.
 • De deelnemer kan interventies toepassen om contact en vertrouwen te krijgen met de cliënt.
 • De deelnemer is bekend met de relatie tussen suïcidaal gedrag en psychische stoornissen.
 • De deelnemer weet hoe hij de continuïteit van de zorg moet behouden na een suïcidepoging.
 • De deelnemer weet welke instrumenten hij wanneer kan inzetten bij cliënten met suïcidale gedachten en/of gedrag.

Extra informatie

De memotrainer kan alleen ingezet worden bij leden van GGZ Ecademy die rechtstreeks in het CLP werken. Dit product is niet beschikbaar voor leden die met een LTI-koppeling werken (gebruik dan het leertraject Suïcidepreventie).

Dit is een basisleertraject dat onderdeel is van het thema Suïcidepreventie. Wil je weten welke onderwerpen je in het thema kunt vinden? Bekijk hier het themaoverzicht.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Arts
 • Psychiater
 • Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Opleiders

mbo, hbo, wo

5,5 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

SuiPre_LT_0391

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap