Thema-overzicht Ambulantisering

Zorg voor cliënten thuis vervangt in toenemende mate verblijf in een instelling. Ggz-instellingen bouwen de totale beddencapaciteit met een derde af in de periode tot 2020. Om ambulantisering te laten slagen is samenwerking met alle betrokken partijen essentieel en ook de deskundigheid van de professionals die werken in de ggz.

 

Leerdoelen

De leerdoelen staan beschreven op de pagina’s van de afzonderlijke leerproducten.

Extra informatie

Binnen het thema ambulantisering zijn verschillende onderwerpen rond ambulantisering uitgewerkt in leertrajecten:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

nvt

Dit product is niet geaccrediteerd

Amb_0268

Leer mee!

Met meer dan 80 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap