Thema-overzicht Forensische Leerlijn

GGZ Ecademy heeft in samenwerking met EFP en met gelden van KFZ de Forensische Leerlijn ontwikkeld. Deze leerlijn, bestemd voor het totale forensische werkveld in al z’n contexten en functies, is gratis toegankelijk voor het hele forensische veld. Meer informatie over de achtergronden en de samenwerking met EFP en KFZ vind je op de website www.forensischeleerlijn.nl.

Leerdoelen

De leerdoelen staan beschreven op de pagina’s van de afzonderlijke leerproducten.

Extra informatie

Vooralsnog zijn er 37 leerproducten ontwikkeld; een aantal algemene leertrajecten, enkele sector en/of functie specifieke modules en basis- en verdiepende leertrajecten binnen verschillende thema's: 

  • Werk- en leefklimaat
  • Risicotaxatie en -management
  • Psychopathologie en delictrisico
  • Wet- en regelgeving
  • Samenwerking


Algemeen

Sector specifiek

Functie specifiek

De producten binnen de thema’s zijn verdeeld in basis- en verdiepingstrajecten, met daarbinnen weer enkele sectorspecifieke leertrajecten.


Werk- en leefklimaat

Basistrajecten

Verdiepingstrajecten

Sector specifiek


Risicotaxatie en -management

Basistrajecten

Verdiepingstrajecten

Sector specifiek


Psychopathologie en delictrisico

Basistrajecten

Verdiepingstrajecten


Wet- en Regelgeving

Basistraject

Verdiepingstraject


Samenwerking

Basistraject


Tot slot is er voor de hele leerlijn een overkoepelende werkplekondersteuning beschikbaar:


Aanmelden forensische leerlijn

De leerlijn is gratis toegankelijk voor het hele forensische veld. Wil je aan de slag met de producten uit de Forensische Leerlijn dan is dat mogelijk via www.forensischeleerlijn.nl of via onderstaande stappen:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

nvt

Dit product is niet geaccrediteerd

For_0158

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap