Thema-overzicht Forensische Leerlijn

GGZ Ecademy heeft in samenwerking met EFP en met gelden van KFZ de Forensische Leerlijn ontwikkeld. Deze leerlijn, bestemd voor het totale forensische werkveld in al z’n contexten en functies, is gratis toegankelijk voor het hele forensische veld. Meer informatie over de achtergronden en de samenwerking met EFP en KFZ vind je op de website www.forensischeleerlijn.nl.

Leerdoelen

De leerdoelen staan beschreven op de pagina’s van de afzonderlijke leerproducten.

Extra informatie

Vooralsnog zijn 32 leerproducten ontwikkeld, waarbij de volgende thema’s aandacht krijgen.

  • Werk- en leefklimaat
  • Risicotaxatie en -management
  • Psychopathologie en delictrisico
  • Wet- en regelgeving
  • Ketensamenwerking

De producten binnen deze thema’s zijn verdeeld in basis- en verdiepingstrajecten.

Werk- en leefklimaat

Basistrajecten
Verdiepingstrajecten

Risicotaxatie en -management

Basistrajecten
Verdiepingstrajecten

Psychopathologie en delictrisico

Basistraject
Verdiepingstrajecten

Wet- en Regelgeving

Basistraject
Verdiepingstraject

Ketensamenwerking

Basistraject


Tot slot is er voor de hele leerlijn een overkoepelende werkplekondersteuning beschikbaar.

Aanmelden Forensische leerlijn

De leerlijn is gratis toegankelijk voor het hele forensische veld. Wil je aan de slag met de producten uit de Forensische Leerlijn dan is dat mogelijk via www.forensischeleerlijn.nl of via onderstaande stappen.

1) Check eerst welke leeromgeving jij het beste kunt gebruiken door antwoord te geven op de vraag: Werk of studeer je bij een van de leden van GGZ Ecademy?

Ja: Informeer bij je organisatie hoe jij toegang krijgt tot de leerproducten uit de Forensische Leerlijn. En log in via de leeromgeving van jouw werkgever.

Nee: Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Weet niet: Klik hier voor een overzicht van alle organisaties en onderwijsinstellingen die lid zijn van GGZ Ecademy.

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

nvt

Dit product is niet geaccrediteerd

For_0158

Leer mee!

Met meer dan 80 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap