Thema-overzicht Forensische Leerlijn

GGZ Ecademy heeft in samenwerking met EFP en met gelden van KFZ de Forensische Leerlijn ontwikkeld. Deze leerlijn, bestemd voor het totale forensische werkveld in al z’n contexten en functies, is gratis toegankelijk voor het hele forensische veld. Meer informatie over de achtergronden en de samenwerking met EFP en KFZ vind je op de website www.forensischeleerlijn.nl.

Er is een aantal algemene leertrajecten ontwikkeld met daarnaast enkele sector en/of functie specifieke modules en basis- en verdiepende leertrajecten binnen verschillende thema's: 

  • Werk- en leefklimaat
  • Rehabilitatie en herstel
  • Risicotaxatie en -management
  • Psychopathologie en delictrisico
  • Wet- en regelgeving
  • Samenwerking

Algemeen

Sector specifiek

Functie specifiek

De producten binnen de thema’s zijn verdeeld in basis- en verdiepingstrajecten, met daarbinnen weer enkele sectorspecifieke leertrajecten.

Werk- en leefklimaat

Basistrajecten

Verdiepingstrajecten

Sectorspecifiek

Rehabilitatie en herstel

Basistrajecten

Verdiepingstraject

Risicotaxatie en -management

Basistrajecten

Verdiepingstrajecten

Sector specifiek

Psychopathologie en delictrisico

Basistrajecten

Verdiepingstrajecten

Wet- en Regelgeving

Basistraject

Samenwerking

Basistraject

Tot slot is er voor de hele leerlijn een overkoepelende werkplekondersteuning beschikbaar:

Aanmelden forensische leerlijn

De leerlijn is gratis toegankelijk voor het hele forensische veld. Wil je aan de slag met de producten uit de Forensische Leerlijn dan is dat mogelijk via www.forensischeleerlijn.nl of via onderstaande stappen:

Leerdoelen

De leerdoelen staan beschreven op de pagina’s van de afzonderlijke leerproducten.

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

Dit product is niet geaccrediteerd

For_0158

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap