Thema-overzicht Ouderen en psychiatrie

De groep ouderen met psychiatrische problematiek wordt steeds groter. Psychische hulpverlening aan ouderen vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Doordat de psychische problemen vaak samenhangen met lichamelijke aandoeningen en beperkingen vergt de doelgroep een andere aanpak dan bij jongeren het geval is. Daarom is een leerlijn Ouderen en psychiatrie ontwikkeld.

Basisleertrajecten

Ouderen en comorbiditeit, over de samenhang tussen somatiek en psyche en het herkennen van somatische klachten die mede kunnen worden verklaard vanuit een psychisch klachtenbeeld. Het leertraject laat de diversiteit van de problemen zien waarmee de oudere doelgroep te maken heeft. 

Ouderen en problematisch middelengebruik en verslaving met daarin -vooral- aandacht voor alcohol en benzodiazepines, waarbij alertheid, bewustwording, gespreksvaardigheden en kennis van de verschillende screeningsmethoden worden getraind.

Psychofarmaca bij ouderen: ouderen reageren vaak anders op medicatie dan jongere mensen. Daarnaast slikken ouderen vaak meerdere soorten medicijnen. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van de effecten van medicatie op ouderen.

Verdiepende leertrajecten

Moti-55, een stap-voor-stap-module voor zorgverleners die aan de slag willen met deze interventie bij 55-plussers en alcoholgebruik.

De rookvrije ggz. Niet specifiek gericht op ouderen, maar wel een leertraject dat volop informatie en handvatten biedt om het gesprek aan te gaan over een tabaksverslaving bij ouderen.

Leefstijl, een algemeen leertraject met daarin ook casuïstiek voor ouderen..

Leerdoelen

De leerdoelen staan beschreven op de pagina’s van de afzonderlijke leerproducten.

Doelgroep

  • Aandachtsfunctionaris
  • Agoog
  • Maatschappelijk werkende
  • POH GGZ
  • Psycholoog
  • Sociotherapeut
  • Verpleegkundig specialist
  • Verpleegkundige

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Dit product is niet geaccrediteerd

Oud_0333

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap