Vroegsignalering

In dit leertraject gaat de deelnemer gaat aan de slag met vroegsignalering van risicogedrag. De deelnemer leert deze vroegsignalering toe te passen, er behandeldoelen aan te koppelen en het gesprek met de cliënt aan te gaan. Op deze manier kan het gedrag van de cliënt gestabiliseerd worden en wordt recidivegedrag voorkomen.

Leerdoelen

Na afronding van het leertraject weet de forensisch professional:

 • Wat het belang is van vroegsignalering;
 • Hoe je oog hebt voor risicofactoren in het gedrag van de cliënt;
 • Hoe hij risico’s kan signaleren;
 • Dat risicofactoren gekoppeld kunnen worden aan concrete behandeldoelen.
 • Hoe hij het gesprek aan kan gaan met een cliënt;
 • Hoe je een bijdrage kunt leveren aan een gezond leef- en werkklimaat;
 • Welke werkzame mechanismen spelen in een gezond leef- en werkklimaat.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor medewerkers binnen de forensische zorg (ambulant, gesloten, klinisch en open) die direct contact met cliënten hebben. Het is ook geschikt voor medewerkers binnen een instelling met cliënten waar het gedrag vraagt om een forensische benadering, eventueel zonder forensische titel. Veel voorkomende functies zijn:

 • Maatschappelijk werkende
 • Psycholoog
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Sociotherapeut
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundige
 • Agoog
 • Begeleider
 • Ervaringsdeskundige

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

HBO, MBO 3/4, WO

1,5 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Verpleegkundig Specialisten Register 2
 • Registerplein 1,5
 • SKJ 1,5

ForRiV_LT_0176

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap