Werken aan zelfregie

Generalistisch werken met cliënten is voor iedere behandelaar waardevol. Het zorgt voor meer betrokkenheid en eigenaarschap bij de cliënt. Dit leertraject leert hoe je werkt volgens de generalistische werkwijze aan de hand van het regiemodel.

Het leertraject maakt de zorgverlener bovendien bewust van de impact van z'n werkwijze en laat zien dat de beste manier van werken per situatie kan verschillen.

 

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject kan de deelnemer:

 • uitleggen hoe zijn werkwijze invloed heeft op verschillende aspecten van een behandeling;
 • uitleggen hoe de generalistisch hulpverlener de cliënt aanmoedigt en helpt bij het oplossen van zijn problemen.

Extra informatie

Dit leertraject is deels gebaseerd op het Handboek generalistische ggz.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • GZ psycholoog
 • POH GGZ
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Psychiater
 • Agoog
 • Begeleider
 • Jeugdhulpverlener
 • Verpleegkundige

Zorgstandaard

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, wo

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Verpleegkundig Specialisten Register 2
 • LV-POH-GGZ 2
 • Registerplein 2
 • NIP Eerstelijnspsychologen 2

HbSGgz_LT_0252

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap