Wet verplichte ggz voor verpleegkundigen

Het huidige leertraject voor de wet verplichte ggz (JuVggz_LT_0196) geeft inzicht in de nieuwe wet, het proces, alle rollen, taken en verantwoordelijkheden die de nieuwe wet met zich meebrengt. De rol van de verpleegkundigen is in dit leertraject niet meegenomen, omdat zij in de wet geen expliciete andere rol hebben. In de praktijk blijkt het voor de verpleegkundigen wel nodig te zijn dat ze meer over de Wvggz weten. 

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject:

  • ben je bekend met de basis en het proces van de Wvggz;
  • weet je wat de Wvggz voor de cliënt kan betekenen;
  • kun je handelen in lijn met de Wvggz;
  • ben je bekend met jouw rol binnen het proces van de Wvggz;
  • weet je wanneer je het gesprek met het team en de behandelaren kunt aangaan om bij te dragen;
  • weet je hoe de zorgverantwoordelijke te ondersteunen, mede met het oog op werkzaamheden uit handen kunnen nemen.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

  • Verpleegkundige

Zorgstandaard

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

mbo, hbo

1,5 uur

  • Kwaliteitsregister V&VN 2
  • Verpleegkundig Specialisten Register 2
  • Registerplein 1,5

JuWvgV_LT_0265

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap